Jakamo - haastavien asioiden käsittelyä ryhmämenetelmän avulla

Onko organisaatiossasi tai työpaikassasi jokin huolta aiheuttava muutostilanne tai haaste, jota olisi syytä käsitellä yhdessä?

Muutostilanteisiin ja haastaviin tilanteisiin liittyy aina sekä hyötyjä ja hyviä puolia että ongelmia, uhkia, epävarmuutta ja pelkoja. Muutokseen liittyvien faktojen käsittely sujuu helpommin, kun ensin puretaan muutostilanteen aiheuttamia huolia.   

Ihmiset ymmärtävät ja kokevat muutokset eri tavalla, omista lähtökohdistaan. Osallistavalla työpajamenetelmällä saadaan näkyviin erilaisten näkemysten ja ajatusten laaja kirjo. Samalla yhteinen ymmärrys muutostilanteesta lisääntyy. Tämä helpottaa asian jatkokäsittelyä.

Jakamo-työpajamalli perustuu niin kutsutun dynaamiseen fasilitoinnin ideaan. Dynaamisen fasilitoinnin on 1980-luvulla kehittänyt Jim Rough. Menetelmän tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta, purkaa aiheeseen liittyviä faktoja ja huolia, pohtia huoliin liittyviä ydinkysymyksiä ja tuottaa huoliin ratkaisuehdotuksia.

Jakamo-työpaja kestää noin 2,5 tuntia. Suositeltava osallistujamäärä on enintään 30 henkilöä. Hae mukaan

Lisätietoa jakamosta 12/2022 julkaistussa oppaasta

Ihmisten päät ja niiden yläpuolella timantit (yhteinen ymmärrys)
 

Jakamo-työpajan tarkoituksena on saada osallistujat oivaltamaan, että ratkaisuja on olemassa haastaviinkin tilanteisiin ja niitä on mahdollista löytää yhdessä. Jakamon toteutuksessa on seuraavat vaiheet:

 Ennakkokysely ja osallistujien virittäminen aiheeseen etukäteen

  • Mitä huolia käsiteltävään asiaan tai muutokseen liittyy yksilön, työyhteisön ja esihenkilötyön sekä koko organisaation kannalta? Mitä odotuksia osallistujilla on työpajaan liittyen?

Työpajassa

  • Faktat, huolet, ydinkysymykset ja ratkaisuideat käsiteltävään asiaan 
  • Mitä itse voin tehdä ratkaisuehdotusten eteenpäinviemiseksi? Lupaukset
  • Mitä saimme aikaan? Yhteenveto
  • Palaute ja reflektointi

Palveluun hakeutuminen

Ota yhteyttä ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanuun tai asiakkuuksien ja kehittämisen asiantuntija Anniina Tuomeen, niin keskustellaan lisää. Ilmoita työpaikkasi mukaan