Parastaminen etätyöpaja 

Parastaminen-työpajamallin tavoitteena on levittää hyviä käytäntöjä, kiinnostavia ratkaisuja, toimintamalleja tai testata ideoita osallistavilla tavoilla. Työpaja kestää noin kaksi tuntia. Yhdessä työpajassa voidaan esitellä kolmea tapausesimerkkiä ja keskustella niistä. Suositeltava osallistujamäärä on maksimissaan 30 henkilöä. 

Parastaminen-mallissa on tapausesimerkkien esittelijöitä sekä muita osallistujia, jotka kuuntelevat esitykset ja tekevät niistä havaintoja. Tapausesimerkit voivat olla samankaltaisia tai täysin erilaisia riippuen siitä, millainen teema työpajaan on valittu.

Hyvän käytännön tai toimintamallin esittelystä hyötyy paitsi kuulija myös esittelijä itse. Kun käytäntö tai malli esitellään tietyllä tavalla, se pakottaa esittelijän kuvaamaan toimintamallin lyhyesti ja ytimekkäästi niin, että muutkin sen ymmärtävät. Lisäksi osallistujien huomiot ja kysymykset auttavat näkemään ja perustelemaan, mikä käytännössä on hyvää ja mitä voisi vielä pohtia tai ottaa huomioon tapausesimerkin jatkokehittelyssä.

Lue lisää Parastaminen virtuaalityöpajasta 12/2022 ilmestyneestä oppaasta.

Kuva jossa henkilö istuu läppärin edessä ja sanoo kukoistava
 

Parastaminen etätyöpaja kuntaorganisaatiolle, noin 2 tuntia, 20-30 osallistujaa

Onko kuntaorganisaatioissanne kehitetty kiinnostavia toimintatapoja tai malleja, joita kannattaisi levittää laajemmalle organisaation sisällä? Nyt on mahdollisuus levittää niitä Parastaminen-etätyöpajan avulla. Sen tavoitteena on levittää hyviä käytäntöjä, kiinnostavia ratkaisuja, toimintamalleja tms. osallistavilla tavoilla. Työpajassa voidaan esitellään kahden tunnin aikana kolme tapausesimerkkiä, mallia tai ratkaisua. 

Hae mukaan 

Osallistavat menetelmät työpajassa

Työpajassa käytetään osallistavia menetelmiä, kuten yksilöpohdintaa ja pienryhmäkeskusteluja. Osallistujat oppivat tapausesimerkeistä ja pääsevät kyselemään ja reflektoimaan niitä. Pohdinnat ja keskustelut kirjataan alustalle, jolloin niitä voidaan hyödyntää ja luokitella jatkoa ajatellen. Samalla osallistujat oppivat osallistavia menetelmiä ja digialustan käyttöä. Työpajan vetävät ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu ja asiakkuuksien ja kehittämisen asiantuntija Anniina Tuomi

Mallia voidaan soveltaa kahdella tavalla

Parastaminen-mallia voidaan soveltaa kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on, että kaikki osallistujat kuulevat kaikki tapausesimerkkien esittelyt samalla kertaa, kirjaavat ajatuksiaan ylös ja lopuksi keskustellaan kiertävissä pienryhmissä jokaisesta tapausesimerkistä. Toinen tapa on, että osallistujat kiertävät kuulemassa jokaisen esittelyn erikseen ja keskustelut tapahtuvat kunkin esittelyn yhteydessä.

Osallistujat oppivat tapausesimerkeistä sekä pääsevät kyselemään ja reflektoimaan niitä. Reflektointiosiossa osallistujat voivat pohtia, mitä he oppivat ja mitä hyötyä kuulluista tapausesimerkeistä voisi olla omaan työhön. Pohdinnat ja keskustelut kirjataan alustalle, jolloin niitä voidaan hyödyntää ja luokitella jatkoa ajatellen. 

Työpaja järjestetään Howspace-alustalla 

Kuntaorganisaatiokohtainen virtuaalityöpaja järjestetään Howspacessa. Kesto on 2 tuntia. Suositeltava osallistujamäärä on 20-30 osallistujaa per kuntaorganisaatio.

Organisaation yhteyshenkilö ilmoittaa työpaikan mukaan

Ilmoittautuminen on jatkuvaa. Ilmoittautumisen tekee kuntaorganisaation yhteyshenkilö, jonka kanssa sovitaan etenemisestä.

Työpajan ajankohta sovitaan yhdessä

Ilmoittautumisen jälkeen prosessi etenee seuraavasti:

  • Sovitaan palaverissa, milloin työpaja järjestetään ja mitä tapausesimerkkejä tai toimintamalleja tms. esitellään (3 kpl)
  • Sovitaan, keitä kutsutaan mukaan. Kuntaorganisaation edustaja toimittaa osallistujatiedot.
  • Lähetetään kutsut Howspace-alustalle
  • Työpaja järjestetään

Hae mukaan 

Tiedustelut ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanulta, etunimi.sukunimi@kt.fi

CASE Miten Tyrnävän kunta hyödynsi Parastaminen-etätyöpajaa strategiatyössään? 

Tyrnävän kunnan kehittämispäällikkö Janna Kumpula otti keväällä 2022 yhteyttä ja kysyi, toimisiko    Parastaminen-malli kunnan strategian käytäntöön viemisessä. 

Kehittelimme ideaa yhdessä Jannan kanssa etäpalaverissa ja sovimme kahdesta etätyöpajasta.

Työpajoihin kutsuttiin henkilöstöä, poliittisia luottamushenkilöitä sekä kuntalaisia. Osallistujia oli lopulta mukana parikymmentä.

Työpajojen tavoitteena oli ideoida osallistujien kanssa sitä, miten strategian painopisteitä voisi jalkauttaa eri toimialoilla. Samalla koostettaisiin strategian toimeenpanosuunnitelmaa. Työpajat järjestettiin Howspace-alustalla. 

Työpajat alkoivat lyhyellä kertauksella Tyrnävän strategiatyön tilanteeseen. Tämän jälkeen jokainen osallistuja kiersi vuorollaan pienryhmän kanssa keskustelemassa ja kuulemassa toimialan näkemyksiä ja painotuksia strategiaan liittyen. Ryhmäkeskusteluja vetivät toimialojen johdon edustajat. Keskustelukierros kesti vähän yli tunnin.

Keskustelujen tulokset, ideat ja kommentit strategian toimeenpanoon kirjattiin Howspace-alustalle. Samalla saatiin muitakin kuin strategiatyöhön liittyviä kehittämisehdotuksia. Työpajojen jälkeen kommenttikentät ladattiin alustalta taulukkomuotoon, jolloin niitä on helppo luokitella ja yhdistellä strategiatyössä.

Jannan mielestä parastamisen idea toimi hyvin työpajassa. 

"Osallistujajoukko oli monipuolinen ja ajatustenvaihto rikasta. Oli hyvä, että keskustelut kirjattiin ylös jatkoa ajatellen. Saimme myös paljon konkreettisia kehittämisehdotuksia, jotka eivät suoraan liity strategiatyöhön. Työpajat olivat hyvä alku strategian toimeenpanosuunnitelmalle. Aiomme myös tulevaisuudessa hyödyntää strategiatyössä osallistavia keinoja".

Myös työpajojen osallistujilta kerättiin anonyymiä palautetta alustalle. Palaute oli positiivista. Tässä muutamia kommentteja:

"Homma toimi tosi hyvin. Sopivan pienet ryhmät ja kaikki olivat mukana aktiivisesti."

"Hyvä ja tehokas tapa pohtia jokaisen osion asioita. Näistä syntyy monesti hyviä ja uusia ideoita käytännön tekemiseen."

"Hyvä alusta työpajan toteuttamiselle. Osallistujia olisi saanut olla hiukan enemmän. Pienryhmien sopiva koko esim. 4-7 henkilöä. Miten saisi kuntalaisia/järjestötoimijoita/yrittäjiä enemmän mukaan?"

Kirjoittanut Anna-Mari Jaanu