Yhteiskehittämö - opi ja oivalla yhdessä muiden kanssa palvelumuotoilua hyödyntävässä työpajasarjassa

Haluatko oppia lisää yhteiskehittämisestä digitaalisilla alustoilla? Toivotko vuoropuhelua ja ajankohtaisten teemojen käsittelyä ja reflektointia tärkeästä teemasta tai haasteesta omassa organisaatiossa? 

Olemme kehittäneet Yhteiskehittämö-työpajakokonaisuuden, jossa ideana on oppia ja oivaltaa yhdessä.  Työpajoissa edetään haasteista ideointiin ja ideoiden kiteyttämisestä ratkaisuehdotuksiin. 

Yksinkertaistettuna yhteiskehittämön ensimmäisessä työpajassa osallistujat pohtivat ja priorisoivat työpajan teemaan liittyviä haasteita. Toisessa työpajassa ideoidaan tärkeimpiin haasteisiin erilaisia vaihtoehtoja, joita jalostetaan ratkaisuiksi. Kolmannessa työpajassa jatketaan ratkaisujen muotoilua ja luodaan lopulta yhteinen lopputulos.

Työpajakokonaisuus koostuu kolmesta 2,5 tunnin sessiosta Howspace-alustalla. Työpajakokonaisuuksia voidaan järjestää monenlaisista teemoista ja aiheista. Yhteiskehittämö pähkinänkuoressa:

 • 15-30 henkilölle
 • 1-2 viikon välein
 • 3 x 2,5 h
 • teemaan liittyvät haasteet - ideat - ratkaisut
 • yksilö- ja ryhmätehtävät

Työpajoja fasilitoivat ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu sekä asiakkuuksien ja kehittämisen asiantuntija Anniina Tuomi.

  Työpajakokonaisuutta voi hakea organisaatio- tai yksikkökohtaisesti. Organisaation tai yksikön vastuuhenkilö hakee työpajakokonaisuutta. Aikataulusta ja muista osallistujista sovitaan erikseen. Hae mukaan

  Lisätietoa yhteiskehittämöstä 12/2022 julkaistussa oppaasta

  Kuva jossa ihmiset päätelaitteilla
   

  Esimerkkejä toteutetuista Yhteiskehittämö-työpajasarjoista

   

  Työsuojelun työkalujen ja toimintamallien levittäminen omassa organisaatiossa

  Työpajasarjassa pohdittiin, miten työsuojeluun liittyviä työkaluja ja malleja voisi paremmin levittää omassa organisaatiossa, Ideana oli, että työkalujen levittämisen haastetta ratkottiin yhdessä kaikkien osallistujien kanssa. Lisäksi jokainen mukana ollut kuntaorganisaatio kehitti omaa toimintamalliaan.

  Työpajasarja oli tarkoitettu työsuojelutoimijoille  

  Työpajakokonaisuus oli tarkoitettu kuntaorganisaation työsuojelutoimijoille. Työpajaan osallistui 30 henkilöä kymmenestä kuntaorganisaatiosta siten, että yhdestä organisaatiosta osallistuu työsuojelupäällikkö, yksi työsuojeluvaltuutettu ja yksi esihenkilö. 

  Työpajakerrat olivat 8.9., 22.9. ja 6.10.2022  kello 13.30-16.00. Työpajasarja järjestettiin digitaalisella Howspace-alustalla.

  • Työpaja 1 HAASTEET Keskustellaan teemasta eri näkökulmista, lisätään yhteistä ymmärrystä ja määritellään teemaan liittyviä haasteita. Valitaan haasteet jatkoideointiin. 

  • Työpaja 2 IDEAT Ideoidaan ratkaisuja, valitaan parhaat ideat jatkoon.

  • Työpaja 3: RATKAISUT Ratkaisuvaihtoehtojen työstäminen ja jatkosuositukset

  Työpajojen tuloksena syntyi muun muassa kooste osallistujien näkemyksistä.  

  Työpajoja fasilitoivat ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu sekä projektipäällikkö Anniina Tuomi.

   

  Miten levittää hyviä käytäntöjä - työpajasarja 18.5.-15.6.2022

  Miksi hyvät käytännöt ja kehittämisideat eivät leviä tehokkaasti kuntaorganisaatioiden sisällä ja niiden välillä? Miten voisimme entistä paremmin levittää toimivia malleja ja ratkaisuja valtakunnallisesti? Millaisia uusia keinoja hyvien käytäntöjen ja ratkaisujen levittämiseksi voitaisiin kehitellä yhdessä? Minkälaisia keinoja ja ratkaisuja on jo olemassa? 

  Tavoitteena oli palvelumuotoilua ja osallistavia menetelmiä hyödyntäen pohtia, ideoida ja tuottaa ratkaisuja hyvien käytäntöjen levittämiseen kuntaorganisaation sisällä, niiden välillä ja valtakunnallisesti. 

  Työpajakokonaisuus toteutettiin Howspace-verkkoalustalla. Työpajakokonaisuus koostui kolmesta työpajakerrasta sekä välitehtävistä alustalla. Mukaan ilmoittautui 30 eri tehtävissä ja toimialoilla työskentelevää henkilöä eri puolilta Suomea. 

  Lue Anna-Mari Jaanun juttu työpajasarjaan liittyen täältä

  Työpajasarjan tuotoksena syntyi kooste ideoista hyvien käytäntöjen levittämisestä eri tasoilla. Löydät koosteen täältä.