Kunteko 2020 - kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma 2015–2020

Kunteko 2020 oli KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen JUKOn, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n ja Julkisen alan unioni JAU:n yhteinen valtakunnallinen hanke. Ohjelmaa toteutettiin kahdessa osassa vuosina 2015-2017 ja 2018-2020.

Ohjelmalla edistettiin kuntatyön tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Ohjelman tavoitteet olivat:

1. Tehdä näkyväksi kuntakentällä tehty kehittämistyö
2. Levittää vaikuttavia käytäntöjä ja kiinnostavia kehittämisratkaisuja
3. Innostaa kehittämään ja uudistumaan sekä parantaa kehittämisosaamista kuntakentällä
4. Käynnistää uutta kehittämistoimintaa
5. Syventää oppimista kunta-alalta nousevien teemojen ympärillä
6. Tuottaa kunta-alalle läpimurtoinnovaatioita työelämään

Oheisessa piirrosvideossa kerrotaan perustietoa ohjelmasta.

Kunteko-ohjelman loppujulkaisu vuodelta 2020

Kuntekon loppujulkaisu on historiikki siitä, mitä ohjelmassa tehtiin vuosina 2015–2020. Se sisältää esimerkkejä kehittämistyöstä eri puolilta Suomea. Loppujulkaisu osoittaa, miten Kuntekon tarjoamien palvelujen avulla kehittämistä vietiin eteenpäin yli 240 kunta-alan organisaatiossa Kunteko-ohjelman loppujulkaisu

Kunteko-ohjelman ulkoinen arviointi vuodelta 2020

MDI Oy toteutti Kunteko-ohjelman ulkoisen arvioinnin, jonka tulokset on koottu raporttiin. Arvioinnin mukaan Kunteko oli buustaamassa kehittämistoimintaa koko kuntakentällä ja vaikutti selvästi kehittämismyönteisemmän ilmapiirin vahvistumiseen. Ohjelman loppuarviointi

Kunteko-ohjelman raportti 2015-2017

Raportissa kuvataan konkreettisesti ja esimerkkien avulla, mitä ohjelmassa tapahtui ja tehtiin sen ensimmäisenä kautena eli vuosina 2015-2017. Kunteko raportti 20152017

Kuntekon loppuvideo: Työelämän kehittäminen kannattaa

Kunteko-ohjelman loppuvideossa kerrotaan työelämän kehittämisen tärkeydestä ja lyhyesti ohjelman tuloksista. Video löytyy sivun oikealta puolelta. 

Kunteko-logo, EU-lppu ja Vipuvoimaa EU:sta tunnus

Työelämän kehittäminen kannattaa
Mikä on Kunteko-ohjelma?

Ohjelmassa oli mukana tuhansia osallistujia ja satoja kunta-alan organisaatioita

Kunteko-ohjelman kehittämistyötä tukevissa palveluissa oli vuosina 2015-2020 mukana yli 240 kunta-alan organisaatiota ja noin 10 000 osallistujaa eri puolilta Suomea. Ohjelman päärahoittaja oli Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Ohjelman kokonaisbudjetti oli noin 3 miljoonaa euroa. 

Alla olevista julkaisuista saa kokonaiskuvan ohjelman toteutuksesta, toimenpiteistä ja keskeisimmistä tuloksista.

Tilastoa Kunteko-ohjelmasta 2015-2020