Yhdessä kädet
Tärkeissä töissä-logo

Kehittämisjaokset tukevat ja ideoivat kehittämistä

Sekä kunta-alalle että hyvinvointialoille on perustettu omat kehittämisjaokset. Jaoksissa ovat jäseninä työnantajien ja työntekijöiden edustajat eri puolilta Suomea sekä työelämän kehittämisryhmä Tekryn asiantuntijat. Jaosten tehtävänä on:

  1. Nostaa esille työpaikoilla havaittuja kehittämistarpeita
  2. Tehdä niihin liittyviä kehittämisaloitteita
  3. Toimia asiantuntijoina toimialojensa työelämän kehittämisen hankkeiden valmistelussa
  4. Mahdollisuus osallistua yhteishankkeiden toteutukseen
  5. Edistää osaltaan toimintatapojen uudistamista ja yhteistoiminnallista kehittämistä omassa organisaatiossaan
  6. Edistää hyvän julkisen työn ja kehittämistyön näkyväksi tekemistä
  7. Parantaa alojen vetovoimaisuutta, työnantajamielikuvaa ja työntekijäkokemusta

Jaokset kokoontuvat 3-4 kertaa keväisin ja syksyisin.

Kunta-alan kehittämisjaos

Arja Aroheinä

 

Kunta-alan kehittämisjaoksen puheenjohtajana toimii Jyväskylän kaupungin henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä

Kunta-alan kehittämisjaoksen jäsenet

Kunta-alan kehittämisjaoksen alla toimii myös nuorten kuntatyöntekijöiden verkosto. 

Hyvinvointialan kehittämisjaos

Taina Niiranen

 

Hyvinvointialan kehittämisjaoksen puheenjohtajana toimii Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja Taina Niiranen

Hyvinvointialojen kehittämisjaoksen jäsenet

#Uutinen
Työelämäfoorumissa 2024 teemana nuoret - osallistu verkossa!
#Uutinen
Miten houkutella nuori osaaja kuntatöihin?
#Blogi
Viisi ratkaisua työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi