Tärkeissä töissä logo
Tärkeissä töissä-logo

Valtakunnallinen työelämän kehittämisen ohjelmatyö alkoi vuonna 2015

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja alan pääsopijajärjestöjen tiivis yhteistyö työelämän kehittämisessä alkoi vuonna 2015. 

Kunta-alan työelämän kehittämisohjelmaa Kunteko 2020 toteutettiin vuosina 2015-2020. Päärahoitus saatiin Euroopan sosiaalirahastosta. 

Tavoitteena oli tuottavuuden, tuloksellisuuden ja työelämän laadun kehittäminen johdon ja henkilöstön yhteistyönä. Ohjelmassa tarjottiin lyhytkestoista kehittämistyön tukea kuntatyöpaikoille ja tehtiin hyvää kuntatyötä näkyväksi monikanavaisesti.

Kuntekossa luotiin Tekojen tori -portaali. Kuntekosta saatiin hyviä kokemuksia ja päätös valtakunnalisen yhteistyön jatkamisesta tehtiin vuonna 2020 KT:n ja pääsopijajärjestöjen kesken.  Lue lisää Kuntekosta.

Kuntekon jälkeen alkoi Kuntatyö2030 

Kuntatyö2030 toimialaohjelmaa toteutettiin vuosina 2021-2022. Tavoitteet olivat samat kuin Kuntekossa: kuntatyöpaikkojen tukeminen ja hyvän kuntatyön näkyväksi tekeminen. Ohjelman erilaisiin toimenpiteisiin saatiin projektirahoitusta TYÖ2030 -ohjelmasta. Lue lisää Kuntatyö2030 -kokonaisuudesta.

Olemme nyt Tärkeissä töissä -kokonaisuus

Vuoden 2023 alusta valtakunnallista työelämän kehittämisen Tärkeissä töissä -kokonaisuutta rahoittavat KT ja pääsopijajärjestöt itse. Tavoitteena on edelleen tukea kunta- ja hyvinvointialueiden työpaikkoja kehittymään ja uudistumaan sekä tehdä hyvää julkista työtä näkyväksi.

Yhteisesti työelämää kehittämässä: 

  • Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
  • Ammattiliitto Jyty
  • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn liitot kunnissa ja hyvinvointialueilla: Agronomiliitto | Akavan Erityisalat | Akavan sairaanhoitajat ja Taja | Akavan Yleinen Ryhmä | AKI-liitot | Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL | DIFF Ingenjörerna i Finland | Insinööriliitto | Juristiliitto | Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT | KTK Tekniikan Asiantuntijat | Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ | Professoriliitto | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia | Suomen Ekonomit | Suomen Eläinlääkäriliitto | Suomen Farmasialiitto | Suomen Fysioterapeutit | Suomen Hammaslääkäriliitto | Suomen Lääkäriliitto | Suomen Psykologiliitto | Suomen Puheterapeuttiliitto | Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL | Suomen Toimintaterapeuttiliitto | Suomen Työterveyshoitajaliitto | Tekniikan akateemiset TEK | Tieteentekijät |  Tradenomiliitto TRAL | Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
  • Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy
  • Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer