Kunteko 2020 - kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma 2015–2020

Kunteko 2020 oli KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen JUKOn, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n ja Julkisen alan unioni JAU:n yhteinen valtakunnallinen hanke.

Ohjelmalla edistettiin kuntatyön tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Ohjelman tavoitteet olivat:

1. Tehdä näkyväksi kuntakentällä tehty kehittämistyö
2. Levittää vaikuttavia käytäntöjä ja kiinnostavia kehittämisratkaisuja
3. Innostaa kehittämään ja uudistumaan sekä parantaa kehittämisosaamista kuntakentällä
4. Käynnistää uutta kehittämistoimintaa
5. Syventää oppimista kunta-alalta nousevien teemojen ympärillä
6. Tuottaa kunta-alalle läpimurtoinnovaatioita työelämään

Kunteko-ohjelman kehittämistyötä tukevissa palveluissa oli vuosina 2015-2020 mukana yli 240 kunta-alan organisaatiota ja noin 10 000 osallistujaa eri puolilta Suomea. Ohjelman päärahoittaja oli Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Ohjelman kokonaisbudjetti oli noin 3 miljoonaa euroa. 

Image removed.

 

Lisätietoja

Kunteko-ohjelman loppujulkaisu

Ohjelman loppuarviointi

Kunteko raportti 20152017