Työpaja
Tärkeissä töissä-logo

Työpajasarjat eri teemoista

Virtuaalisia työpajasarjoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan eri teemoista. Ne ovat yleensä kestoltaan 3 x 2,5 tuntia. Ideana on käsitellä teemaa monipuolisen osallistujajoukon kanssa, vaihtaa kokemuksia, ideoida ja etsiä hyviä ratkaisuja käsiteltävään aiheeseen liittyen. Osallistujina ovat kunta-alan ja hyvinvointialueiden edustajat. Työpajasarjat toteutetaan Howspace -alustalla. 

Työpajoissa voi olla mukana ulkopuolisia asiantuntijoita. Niitä fasilitoivat KT:n työelämän kehittämisen asiantuntija Anna-Mari Jaanu ja asiakkuuksien ja kehittämisen asiantuntija Anniina Tuomi.

Jos sinua kiinnostaa jokin ajankohtainen teema, jota haluaisit käsitellä yhdessä muiden alan asiantuntijoiden kanssa, ota yhteyttä työelämän kehittämisen asiantuntija Anna-Mari Jaanuun, anna-mari.jaanu@kt.fi. 

Generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen asiantuntijatyössä -työpajasarja 

Pohdituttaako generatiivisten tekoälysovellusten käyttö omassa työssä? Miten niistä saisi parhaan hyödyn omaan työhön? Millaisia käyttötapoja on olemassa? Jos vastasit kyllä, tämä työpajasarja on juuri sinulle!

Työpajasarja toteutetaan Howspace-alustalla seuraavasti:

  1. Ensimmäinen työpajakerta generatiivisen tekoälyn hyödyntämisestä, mahdollisuuksista ja uhista asiantuntijatyössä 16.5.2024 kello 9-11.30
  2. Toinen työpajakerta generatiivisen tekoälyn lisäarvosta asiantuntijatyössä  28.5.2024 kello 9-11.30
  3. Kolmas työpajakerta generatiivisen tekoälyn käytön lisäämisestä omassa työssä ja organisaatiossa sekä yhteistyöstä siinä 13.6.2024 kello 9-11.30
Tekoäly työpajasarja

Työpajasarjan tavoite

Työpajasarjan tavoitteena on, että osallistujat pääsevät yhdessä pohtimaan, ideoimaan ja vaihtamaan kokemuksia generatiivisen tekoälyn hyödyntämisestä omassa työssään ja työpaikallaan. Lisäksi osallistujat saavat lisätietoa generatiivisesta tekoälystä, sen mahdollisuuksista ja riskeistä nyt ja tulevaisuudessa. Työpajasarjan aikana pohditaan myös generatiivisen tekoälyn aikaansaamaa asiantuntijatyön ja työn teon tapojen muuttumista yksilö- ja organisaatiotasoilla.

Työpajasarjoissa on asiantuntija-alustuksia, yksilö- ja ryhmätöitä. Sarjaan liittyy ennakkotehtävä sekä välitehtäviä. Ideana on, että osallistujat osallistuvat kaikkiin kolmeen työpajaan, jotka muodostavat loogisesti etenevän kokonaisuuden.

Kenelle työpajasarja on tarkoitettu?

Työpajasarja on tarkoitettu kunta-alalla ja hyvinvointivointialueilla työskenteleville asiantuntijoille, jotka pohtivat ja haluavat kehittää generatiivisen tekoälyn hyödyntämistä omassa työssä ja työpaikallaan. 

Työpajasarjaan osallistuminen ei edellytä kokemusta generatiivisen tekoälyn käytöstä, mutta ennakkotehtävänä on kokeilla jotakin sovellusta ennen työpajasarjan alkua. Tästä viestitään erikseen.

Työpajakokonaisuuteen otetaan 25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta kunta-alalla ja hyvinvointialueilla asiantuntijatyössä työskentelevää. Työpajasarja on maksuton osallistujille, mutta ilmoittautuminen edellyttää sitoutumista. Ideana on, että osallistujat osallistuvat kaikkiin kolmeen työpajaan, jotka muodostavat loogisesti etenevän kokonaisuuden.

Ilmoittautuminen 

Työpajasarja täynnä (25 osallistujaa ilmoittautunut) Ilmoittautuminen on sitova. 

Ennakkotehtävä

Ilmoittautuneille toimitetaan ennakkotehtävä viimeistään 6.5.2024. Ennakkotehtävä sisältää lyhyen tekoälyn käyttöön liittyvän kyselyn. Suositeltavaa on, että ne osallistujat, joilla ei vielä ole kokemusta generatiivisten tekoälysovellusten käytöstä, kokeilevat jotakin työkalua ennen ensimmäistä työpajaa. Ennakkotehtävästä toimitetaan työpajasarjaan hyväksytyille erillinen viesti.  

Työpaja 1, 16.5.2024 kello 9-11.30

Tavoitteena ymmärtää generatiivista tekoälyä ja sen mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa asiantuntijatyössä, tarkastella tekoälyn mahdollisuuksia, uhkia, vahvuuksia ja heikkouksia oman työn näkökulmasta. Ulkopuolisena asiantuntijana toimii vanhempi tutkija, FT Janne Kauttonen Haaga-Heliasta.

Työpaja 2, 28.5.2024 kello 9-11.30

Mitä lisäarvoa generatiivinen tekoäly voi tuoda asiantuntijatyöhön? Pohditaan mahdollisuuksia ja ideoidaan uusia käyttötapoja eri tehtäväalueilla. Ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat vanhempi tutkija, KTT Anna Lahtinen sekä vanhempi tutkija, FT Janne Kauttonen Haaga-Heliasta.

Työpaja 3, 13.6.2024 kello 9-11.30

Tavoitteena on tarkastella generatiivisen tekoälyn käytön edistämistä omassa työssä ja organisaatiossa sekä pohtia, miten tekoälyn hyödyntämistä voisi lisätä omalla työpaikalla ja mitä se vaatii yhteiskehittämiseltä ja yhteistyöltä. Ulkopuolisena asiantuntijana toimii lehtori, KTT Eija Kärnä Haaga-Heliasta.

Työpajasarjan fasilitaattorit ja asiantuntijat

Työpajasarjaa fasilitoivat KT:n työelämän kehittämisen asiantuntija Anna-Mari Jaanu sekä asiakkuuksien ja kehittämisen asiantuntija Anniina Tuomi. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun asiantuntijat (kts. alla) toimivat alustajina ja sparraajina.

Haaga-Helian asiantuntijat

Janne Kauttonen

Janne Kauttonen on vanhempi tutkija Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa. Hän suoritti filosofian maisterin (2005) ja tohtorin tutkinnot (2012) Jyväskylän yliopistossa tilastollisen fysiikan alalta. Hän on tehnyt tutkimusta Aalto-yliopistossa ja Carnegie Mellon yliopistossa neurotieteen, datatieteen ja laskennallisten tieteiden aloilta. Vuodesta 2019 lähtien hän on työskennellyt Haaga-Heliassa, keskittyen erityisesti datatieteeseen, kognitiotieteisiin, sovellettuun koneoppimiseen ja tekoälyyn, sekä koulutusteknologiaan liittyen. Hänellä on runsaasti kokemusta erilaisten tekoälymallien opettamisesta, käytöstä ja soveltamisesta.

Anna Lahtinen

Anna Lahtinen, KTT, vanhempi tutkija, keskittyy työssään yrittäjyyteen ja liiketoiminnan uudistamiseen liittyvään TKI-toimintaan. Hän on johtanut useita tekoälyn käyttöönottoon liittyviä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita yhteistyössä yritysten ja organisaatioiden kanssa. Hänen johtamia hankkeita ovat Työsuojelurahaston rahoittama Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön yhteiskehittämällä ja Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton tukemat Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille eli AI-TIE ja sen laajennettu sisarhanke AI-TIE Etelä-Suomi. Annalla on 20 vuoden kansainvälinen työkokemus projektijohtamisesta ja kumppanuuksien kehittämisestä liike-elämässä, korkeakouluissa ja innovaatioekosysteemeissä. Hänen viimeisimpiä tämän vuoden julkaisuja ovat Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! -opas (www.haaga-helia.fi/ai-tie) sekä Tekoäly Suomessa -videohaastattelusarja (www.youtube.com/@ai_finland), jossa suomalaiset vaikuttajat jakavat kokemuksiaan tekoälystä. Annan työ tekoälyn käyttöönoton tukemisessa on siirtynyt muun muassa Tekoäly tulee - tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon! -julkaisuun ja Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön työyhteisössä -e-työkirjaan.

Eija Kärnä

Eija Kärnä, KTT, lehtori, on pitkän linjan opettaja ja kouluttaja Haaga-Heliasta. Viimeiset reilu 10 vuotta Eija on toteuttanut opetustyön ohella TKI-projekteja yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. Erityisen lähellä sydäntä ovat tietotyön ja tukitoimintojen asiantuntijoiden osaamisen ja työn kehittäminen. Projektit ovat koskeneet liiketoiminnan keskeisiä haasteita strategian toteuttamisesta viestintään yli organisaatioiden yksikkörajojen. Vuodesta 2021 Eija on tutkinut ja kehittänyt tekoälyn hyödyntämistä ja yhteiskehittämistä teknologisoituvassa tietotyössä. Tämän työn tulokset on koottu julkaisuun Tekoäly tulee - tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon!  ja e-työkirjaan Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön työyhteisössä.