Tärkeissä töissä logo
Tärkeissä töissä-logo

Valtakunnallinen työelämän kehittämisen kokonaisuus on nyt Tärkeissä töissä 

Vuoden 2023 alusta valtakunnallinen työelämän kehittäminen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja pääsopijajärjestöjen kesken koskee kunta-alan lisäksi myös hyvinvointialueita. Työelämän kehittämisen kokonaisuus on nyt nimeltään Tärkeissä töissä. 

Yhteisesti työelämää kehittämässä: 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Ammattiliitto Jyty
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn liitot kunnissa ja hyvinvointialueilla: Agronomiliitto | Akavan Erityisalat | Akavan sairaanhoitajat ja Taja | Akavan Yleinen Ryhmä | AKI-liitot | Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL | DIFF Ingenjörerna i Finland | Insinööriliitto | Juristiliitto | Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT | KTK Tekniikan Asiantuntijat | Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ | Professoriliitto | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia | Suomen Ekonomit | Suomen Eläinlääkäriliitto | Suomen Farmasialiitto | Suomen Fysioterapeutit | Suomen Hammaslääkäriliitto | Suomen Lääkäriliitto | Suomen Psykologiliitto | Suomen Puheterapeuttiliitto | Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL | Suomen Toimintaterapeuttiliitto | Suomen Työterveyshoitajaliitto | Tekniikan akateemiset TEK | Tieteentekijät |  Tradenomiliitto TRAL | Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer 

Työelämän kehittämisen tavoitteena on:

  • Edistää yhteistoiminnallisella työelämän kehittämisellä tuloksellisuutta ja työelämän laatua.
  • Vahvistaa työelämän kehittämisen voimavaroja, pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta.
  • Vahvistaa työmarkkinaosapuolten kykyä pitkäjänteiseen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa ja valmiuksia koordinoida yhteisiä työelämän kehittämisen hankkeita.
  • Tukea toimintatapojen uudistamista ja yhdessä kehittämistä kunta- ja hyvinvointialuetyöpaikoilla.
  • Tehdä näkyväksi hyvää julkista työtä ja sen kehittämistä, ja tällä tavoin lisätä kunta- ja hyvinvointialojen vetovoimaisuutta sekä parantaa niiden työnantajamielikuvaa ja työntekijäkokemusta. 
     

Kokonaisuus on jatkoa kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelmalle Kunteko 2020, jota toteutettiin vuosina 2015-2020 sekä Kuntatyö2030 toimialaohjelmalle vuosina 2021-2022. Kunteko-ohjelmaan saatiin rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.

EU-lippu ja Vipuvoimaa EU:lta tunnus ja Kunteko2020 tunnus

Työelämän kehittämisryhmä Tekry koordinoi kehittämistyötä

KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen työelämän kehittämisryhmä Tekry koordinoi ja ohjaa valtakunnallista työelämän uudistamista kunta-alalla ja hyvinvointialueilla pääneuvotteluryhmän alaisuudessa.

Osapuolet ovat vuonna 2022 solmineet sopimuksen valtakunnallisesta työelämän kehittämisestä. Sopimuksessa osapuolet sitoutuvat:

  • Rahoittamaan yhdessä työelämän kehittämisen perustoimintaa ja siihen kuuluvia yhteisiä toimenpiteitä. Osana perustoimintaa perustetaan työelämän kehittämisen palvelutiimi.
  • Edistämään työelämän kehittämisen hankkeiden ja toimenpiteiden käynnistämistä ja toteutusta sekä niiden tulosten levittämistä omassa viestinnässään ja koulutustoiminnassaan.
  • Perustamaan Tekryn toiminnan tueksi kunta-alan kehittämisjaoksen ja hyvinvointialueiden kehittämisjaoksen. Jaosten tehtävänä on toimia asiantuntijoina toimialojensa työelämän kehittämisen hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa, sekä nostaa esiin työpaikoilla havaittuja kehittämistarpeita ja tehdä niihin liittyviä kehittämisaloitteita. 

Tekryn puheenjohtajana toimii KT:n neuvottelujohtaja Anna Kukka. Tekryssä on jäseniä KT:sta ja kaikista pääsopijajärjestöistä. Tekry kokoontuu kuukausittain.

 

Tekryn jäsenet 2023
Tekryläisiä lokakuussa 2023: Niilo Hakonen (KT), Jussi Rantanen (Tehy), Jonas Fyrqvist (Jyty), Eija Kemppainen (SuPer), Anne Ranta (JHL), Anne Mikkola (JUKO), Jaana Näsänen (KT), Anna Kukka (KT), Minna Salli (KT) ja Marjaana Walldén (KT).