MInna Salli
#blogi - 31.07.2023

Työryhmä 2022–25 suuntaa katseensa hyvinvointialueiden kehittämiseen

Kevään 2022 sopimusratkaisussa asetettiin sopimuskauden 2022–25 ajaksi myös erillinen työryhmä arvioimaan hyvinvointialueiden henkilöstön työhyvinvoinnin, työkyvyn tuen ja työolojen parantamista edistäviä toimenpiteitä. Työryhmän tarkoituksena on selvittää ja arvioida henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin tilaa sekä tehdä tämän perusteella kehittämisehdotuksia. Työryhmä koostuu KT:n ja pääsopijajärjestöjen edustajista ja toimii tiiviissä yhteistyössä kehittämisryhmä Tekryn ja hyvinvointialueiden kehittämisjaoksen kanssa.

Tarkastelussa nuoret työntekijät, esihenkilöt ja kuormituksen hallinta

Työryhmän kehittämisehdotukset pohjautuvat tutkittuun tietoon, joten työryhmässä on perehdytty työolotutkimuksiin, joiden pohjalta on hahmoteltu isompia ajankohtaisia teemoja.

Yhtenä isompana teemana on noussut esiin nuoret työntekijät ja heidän työhyvinvointinsa. Tämä ei ole yllättävää, koska nuorten jaksaminen on ollut esillä jo tovin. Olisi tärkeää huolehtia siitä, että nuoret kiinnittyvät työelämään ja myös jaksavat siellä. Työpaikoilla onkin nyt oiva tilaisuus kysyä kesätyössä tai harjoittelussa olleilta nuorilta heidän kokemuksiaan - missä onnistuttiin ja missä olisi parantamisen varaa?

Myös esihenkilöt ovat henkilöstöryhmä, joka vaatii tarkempaa tarkastelua ja tukea. Esihenkilöillä tulisi olla aikaa henkilöstön johtamiselle, kohtaamiselle sekä läsnä olevalle vuorovaikutukselle. Tämä kietoutuu isompaan haasteeseen - toimialan työvoimapulaan ja siitä aiheutuviin haasteisiin. Myös esihenkilöiden oma jaksaminen sekä osaamisen varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä on erittäin tärkeää.

Hyvinvointialueiden henkilöstön erilaisten kuormitustekijöiden, niin psykososiaalisten, kognitiivisten kuin fyysisten, hallinta on iso kokonaisuus, joka vaatii monen eri tahon aktiivista yhteistyötä. Kuormitustekijöiden ohella on tärkeää muistaa voimavarat, joita on jokaisessa työssä ja työyhteisössä, ja jotka osaltaan vähentävät kuormitustekijöihin haitallisia vaikutuksia.  Miten voimavarat voidaan tunnistaa ja miten niitä voitaisi vahvistaa?

Kyselyn tulokset valmistuvat syksyllä

Työryhmän tehtävänä on myös seurantakyselyn toteuttaminen hyvinvointialueiden työnantajille ja henkilöstön edustajille yhteistoiminnan toteutumisesta ja muutoksen hallinnan onnistumisesta. Ensimmäisen kyselyn vastausaika päättyi kesäkuun alussa.

Vastaukset pyydettiin antamaan hyvinvointialuekohtaisesti (mukaan lukien HUS ja Helsingin kaupunki) ja kyselyyn vastasi 22 organisaatiota. Tämä on huikea tulos ja kiitos siitä kuuluu hyvinvointialueille, jotka ovat käyttäneet kyselyyn vastaamiseen arvokasta aikaa kaiken muun ohella. Kyselyn tulosten perusteella työryhmä voi toimeksiannon mukaisesti pohtia ehdotuksiaan yhteistoiminnan kehittämiseksi. Ja kertoa myös onnistumisista! Tuloksista kerrotaan myös hyvinvointialueille syksyn kuluessa.

Tulossa koulutuskokonaisuus voimavaroista

Työryhmä jatkaa työtään elokuussa. Syksyn kuluessa on luvassa ensimmäisiä konkreettisia toimia hyvinvointialueiden henkilöstön työhyvinvoinnin tueksi. Ensimmäinen teemamme on voimavarat, johon pureudutaan syksyn aikana koulutuskokonaisuuden muodossa. Tästä lisää syyskuussa Tärkeissä töissä -sivustolla. Stay tuned!

Kirjoittaja työmarkkinajuristi Minna Salli Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:sta
 

 

 

 

 

<   takaisin