Eija Kemppainen ja Marjaana Wallden blogi
#blogi - 18.01.2024

Ensimmäinen vuosi yhteistyötä Työryhmä 22–25:ssä – mitä on saatu aikaan?

Työryhmä 22-25 asetettiin syksyllä 2022 osana työehtosopimusratkaisua valtakunnansovittelijan ehdotuksesta. Tavoitteenamme on tukea esihenkilötyötä ja muutosjohtamista, lisätä sote-alan houkuttelevuutta sekä vahvistaa rakentavaa, osallistavaa yhteistoimintakulttuuria ja luottamusta hyvinvointialueilla. Työryhmänä etsimme keinoja henkilöstön työhyvinvoinnin, työkyvyn tuen ja työolojen parantamiseksi. Työryhmä koostuu KT:n ja pääsopijajärjestöjen edustajista ja se toimii tiiviissä yhteistyössä Työelämän kehittämisryhmä Tekryn ja hyvinvointialan kehittämisjaoksen kanssa. 

Vuoden 2023 alussa käärimme hihamme ja ryhdyimme töihin. Kuulimme parhaita asiantuntijoita, muun muassa Työterveyslaitoksen professori Jari Hakasta. Tutustuimme myös aihetta koskeviin tutkimuksiin. Näiden perusteella tunnistimme seuraavat aiheet: nuoret, esihenkilöt, kuormittumisen hallinta ja voimavarojen vahvistaminen, työura- ja ikäkaariajattelu sekä tarkoituksenmukainen työnjako. Lisäksi teimme kesällä 2023 kyselyn työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta. Vastausten perusteella saatoimme todeta, että yhteistoiminnan rakenteet ovat kehittymässä hyvälle mallille. 

Tule mukaan hyvinvointialan esihenkilöiden aamukahveille

Edellisten perusteella tulimme johtopäätökseen, että yhtenä hyvänä keinona edistää työryhmälle annettua tehtävää on toteuttaa webinaarisarja esihenkilöille ja henkilöstön edustajille keväällä. Hyvinvointialueiden esihenkilöiden aamukahvit alkavat huhtikuussa ja lisätietoa webinaarisarjasta tulee kevättalven aikana. 

Ensimmäisenä teemana on välitön yhteistoiminta ja vuorovaikutus, sillä kaikki kehittäminen perustuu hyvälle ja toimivalle yhteistyölle. Seuraavana vuorossa on työturvallisuus, johon saadaan työsuojeluvalvonnan terveiset hyvinvointialueille. Samalla esihenkilöt saavat tietoa siitä, millaista tukea työsuojeluviranomaiselta saa työsuojelutyöhön. Kolmantena aiheena on työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö. Aamukahveilla esitellään Kevan kestävää työelämää -hanketta ja annetaan käytännön toimintamalleja esihenkilöille. Viimeisessä tapaamisessa teemana on työvuorosuunnittelu ja työvuorot työhyvinvoinnin näkökulmasta. Työterveyslaitoksen asiantuntija alustaa aiheesta teoriatietoon pohjaten. 

Työmme jatkuu vielä tämän sopimuskauden loppuun saakka ja tulemme vielä palaamaan aiemmin esiin nousseisiin teemoihin ja teemme keväällä 2024 uusintakyselyn työsuojelun yhteistoiminnasta. On hienoa, että saamme olla mukana tässä tärkeässä ja mielenkiintoisessa kokonaisuudessa. 

Marjaana Walldén, työelämän kehittämisen asiantuntija, KT
Eija Kemppainen, työympäristöasiantuntija, SuPer

<   takaisin