#blogi - 15.12.2016

Tuulensuoja kokeilijoille

Haluaisitko kokeilla jotain yhteiskuntaa muuttavaa? Muhiiko mielessäsi idea, joka ansaitsisi tulla koetelluksi, koska se voisi vaikuttaa positiivisesti toimintaympäristöösi? Jos idea ei ota toteutuakseen, miksi niin on? Onko kyse ajasta, uskalluksesta, rahasta, taidosta tai kenties siitä, että jokin normi asettuu poikkiteloin?

Hallitusohjelmaan on kirjattu tahto tehdä Suomesta kokeilevampi maa. Kokeilevalla Suomella on pieni tiimi valtioneuvoston kansliassa, ja tehtävänämme on auttaa näiden kysymysten kanssa painiskelevia.

Työtä on tehty reilun vuoden ajan, mutta hanke on päässyt täyteen vauhtiin vasta viime keväänä. Tähän mennessä olemme luoneet yhteistä kieltä ja ymmärrystä siitä, mitä kokeilukulttuurin edistäminen tarkoittaa. Olemme solmineet verkostoja ja rakentaneet tapoja tunnistaa kokeilun paikkoja sekä tukea kokeilevampaa kehittämistä.

Mitä voimme tarjota tänään kokeilevan kehittämisen kanssa painiville? Tarjolla on etenkin asiantuntija- ja vertaistukea, verkostoja, työvälineitä sekä linkkejä parhaan tiedon lähteille. Voit oppia ja inspiroitua tilaisuuksissamme – tai jakaa edelläkävijäesimerkkisi muille. Ensi vuonna avautuu kuitenkin myös rahoitusmahdollisuuksia ja uusi yhteiskehittämisalustaa kaikille Suomen kokeilijoille.

Koko Suomen yhteiskehittämistyökalu

Olemme oppineet, että ruohonjuuritason kokeilut tarvitsevat lisää notkeaa pienrahoitusta, että eri puolilla Suomea tehtävistä kokeiluista on viestittävä paremmin, ja että myös parhaiden ratkaisujen ja tärkeimpien oppien levittäminen vaatii lisätukea. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi tehdään uutta yhteiskehittämistyökalua ja -alustaa, jonka on tarkoitus avautua suurelle yleisölle ensi vuoden ensimmäisten kuukausien aikana. Alustan toimittaja on juuri valittu suunnittelukilpailulla.

Tulevalle alustalle voi syöttää haasteita, ideoita, kokeiluja ja ratkaisuja. Näitä sisältöjä voi myös kommentoida, tukea ja rahoittaa yhdessä.  Ajatuksena on täydentää sektori- ja kaupunkikohtaisten kehittämisalustojen kenttää yhteisellä valtakunnallisella ratkaisulla. Alustan näkymiä voi myös jakaa ja upottaa muiden toimijoiden sivuille niin, että kehittäminen ja sen hedelmistä viestiminen voi tapahtua tutuissa raameissa.  

Paremmin, korkeammalle, voimakkaammin

Tulevana vuonna tulemme myös keskittymään entistä enemmän siihen, että kokeilut tuottavat mitattavaa tulosta, ja että näistä tuloksista kerrotaan aiempaa laajemmin. Paljon odotuksia liittyy myös hallituksen strategisiin kokeiluihin, kuten perustulokokeiluun ja palvelusetelikokeiluun.

Tarkoituksena on lisäksi tehdä sarja kenttäkokeita The Behavioural Insights Teamin (BIT) jalanjäljissä. BITin toimintamalliin on kuulunut paitsi kokeileminen, myös koeasetelmien käyttäytymistieteellinen muotoilu ja vaikutusten tarkka arviointi satunnaistettuja koeasetelmia hyödyntämällä. Tätä työtä tukee myös tänä syksynä julkaistu linjaus laajojen kenttäkokeiden eettisyydestä. Kenttäkokeiden eettiset kysymykset voivat liittyä esimerkiksi kansalaisten yhdenvertaisuuteen tai uuden asian kokeilemisen riskeihin.

Kokeilevan Suomen toiminnan ytimessä on kokeilujen mahdollistaminen – ja turhien esteiden purku. Paljon on kuitenkin kiinni myös siitä, että ammattilaiset, kansalaiset, yrittäjät ja asiantuntijat eri puolilla Suomea uskaltavat toimia toisin. Kokeilukulttuuri on hyvä syy puhua kehittämistyön perusasioista: Ihmiset haluavat kehittää ja kehittyä työssään ja omassa elämänpiirissään. Uuden kokeiluun tarvitaan innostusta. Samalla on päästävä epäonnistumisen pelosta. Muutokselle on annettava mahdollisuus - ja tuulensuojaa.

Kirjoitus on julkaistu alunperin Kokeileva Suomi -blogissa

<   takaisin