Puisten kuutioiden muodostama verkosto sinisellä pohjalla
#uutinen - 16.06.2023

Mitä kuuluu kehittäjäverkostolle?

Kehittäjäverkoston ensimmäinen toimintavuosi on takana. Miten toiminta on käynnistynyt? 

Kehittäjäverkosto aloitti toimintansa syyskuussa 2022. Tavoitteena oli luoda verkosto, joka olisi matalan kynnyksen kohtaamispaikka kehittämisestä kiinnostuneille kunta- ja hyvinvointialueilla työskenteleville. 

– Kehittäjäverkosto syntyi kentän tarpeista. Ihmiset halusivat foorumin, jossa keskustella muiden kanssa kehittämiseen liittyvistä kiinnostavista teemoista. Verkoston tavoitteet ja kiinnostavat teemat luotiin aloittamisen yhteydessä yhdessä osallistujien kanssa. Tapaamme etäyhteyksillä ja työskentelemme Howspace-alustalla tapaamisten yhteydessä, verkoston vetäjät asiakkuuksien ja kehittämisen asiantuntija Anniina Tuomi ja työelämän kehittämisen asiantuntija Anna-Mari Jaanu kertovat. 

Ensimmäisen toimintavuoden aikana verkosto on kasvanut jo 170 aktiiviseen jäseneen. Vuoden aikana on käsitelty eri teemoja kuten muutosta, viestintää, yhteiskehittämistä ja johtamista. Useimmissa tapaamisissa on ollut ulkopuolinen asiantuntija alustamassa. Viimeisimmässä tapaamisessa verkostossa pohdittiin ensimmäistä toimintavuotta ja suunnattiin katse tulevaan. 

– Uudet ideat ja verkoston jäsenten toisiin tutustuminen on tärkeä osa verkoston tulevan toiminnan muotoilussa. Jäsenten palaute toimintavuodesta oli jatkoa ajatellen kannustavaa ja positiivista, Jaanu jatkaa.  

Keskustelut ruokkivat omaa innostusta 

Howspace-alustalle kerätyissä palautteissa korostuivat innostuneisuus, uudet ideat ja verkoston antamat vinkit omaan työhön sekä organisaatioihin. Tapaamisten teemoja pidettiin hyödyllisinä ja seuraavaa toimintavuotta odotettiin innokkaina. Vaikka jokaisen tapaamiseen ei aina pääsisi paikalla, verkoston materiaaleihin on päässyt itselleen sopivana ajankohtana Howspacessa.

– Verkosto on tuottanut paljon hyviä ideoita ja ajatuksia kehittämisen tiimoilta. Keskustelut ovat ruokkineet omaa innostusta ja teematkin olleet osuvia.  

– Arvostan suuresti, että tällainen verkosto on järjestetty ja koen siitä olleen hyötyä itselle. Muiden tekemisiin tutustuminen on arvokasta ja aina ideoita herättävää. Mukava myös keskustella asioista ja huomata miten yhtenäistä meillä on taustasta riippumatta tässä työelämän kehittämisessä.  

Yhteinen keskustelu ja kokemusten jakaminen

Kehittäjäverkoston toiminta jatkuu elokuussa ja aiheena on verkostojen johtaminen. Perjantaina 18.8. klo 9 alkavassa tilaisuudessa alustajana toimii KTT Timo Järvensivu, joka on verkostojohtamisen pitkän linjan asiantuntija. Tapaamisessa kuulemme ja keskustelemme vaikuttavan verkostotyön strategista, arjesta ja käytännöistä. Minkälaisissa verkostoissa toimimme ja miksi? Mitkä ovat toimivan verkostotyön ydintekijät? Minkälaisista vaiheista ja toimintatavoista vaikuttava verkostotyö rakentuu?

Teksti: Henna Honkalo 

<   takaisin