#blogi - 23.08.2018

Onko teillä kehitettävää?

Oletko törmännyt mielenkiintoiseen työelämän kehittämiseen liittyvään tutkimustulokseen, jota haluaisit soveltaa työyhteisössäsi?  Oletko tavannut työyhteisön kehittäjän, jolla olisi uusia työkaluja työyhteisösi kehittämiseen?  

Työsuojelurahaston kehittämisavustus tarjoaa mahdollisuuden soveltaa uutta tutkittua tietoa työyhteisöissä.  Kehittämisavustuksen avulla on mahdollista kokeilla uusia ja innovatiivisia keinoja kehittää työpaikan kipukohtia. Kehittämistä ei tarvitse tehdä yksin vaan siihen on saatavissa ulkopuolista asiantuntija-apua. Kehittämisavustus on tarkoitettu auttamaan työpaikkoja ulkopuolisen asiantuntija-avun hyödyntämisessä. Avustus kattaa puolet ulkopuolisen asiantuntijan palkkioista ja matkakuluista.   

Henkilöstö mukaan 
Rahoituksen saamisen edellytyksenä on muun muassa selkeä projektisuunnitelma siitä, mitä työyhteisössä halutaan kehittää. Henkilöstön sitoutuminen hankkeeseen on varmistettava. Kehittämisen tahtotilan on lähdettävä työpaikalta.  

Kehittämishankkeiden tulee olla innovatiivisia ja työyhteisöä kehittäviä. Esimerkiksi perusvalmennusohjelmien ostamista Työsuojelurahasto ei tue. Kehittämishankkeen ajatuksena on luoda hyviä käytäntöjä ongelmien ratkaisemiseen.  
 
Kunnat ovat aktiivisesti hakeneet Työsuojelurahaston kehittämisavustusta, jonka avulla on kehitetty mm. työpaikkojen työhyvinvointia, johtamista, työkulttuuria ja työssäjaksamista. Esimerkkinä mainittakoon Lempäälän kunnan IDEA -kulttuurimuutoshanke, jonka avulla kannustettiin henkilöstöä ideoimaan, mitä omassa työssä voi kehittää. Helsingin kaupungin Suojele ääntäsi, säilytä työkykysi -kehittämishankkeessa tarjottiin leikkipuistojen työntekijöille keinoja ehkäistä ääniongelmia ja parannettiin työssäjaksamista. 

Jatkuvaa kehittämistä  
Työpaikan kehittäminen pitäisi nähdä jatkuvana prosessina eikä lyhyenä projektina. Kehittämisen pitäisi olla tärkeä osa työyhteisön arkea ja jokaisen työtä.  

Kiinnostuitko? Tutustu rahoitusmuotoon Työsuojelurahaston nettisivuilla.

Päivi-Maria Isokääntä
viestintäasiantuntija
Työsuojelurahasto

<   takaisin