#uutinen - 13.02.2024

Markku Jalonen: Työelämän kehittämistyö on välttämätöntä

KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen pitää tärkeänä, että KT ja pääsopijajärjestöt yhdessä nostavat esiin julkisen työn arvoa ja kehittävät kunta- ja hyvinvointialan työelämää. 

Markku Jalonen

 

“Tutkimusten mukaan suomalaiset arvostavat toimivia julkisia palveluita. Ilman arjen ydinpalveluita yhteiskunta ei toimisi. Esimerkiksi puhdas kraanavesi tai talvella auratut kadut ovat läsnä meidän jokaisen päivittäisessä elämässä.  

KT ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt ovat jo usean vuoden ajan tehneet pitkäjänteistä ja hyvää yhteistyötä kunta- ja hyvinvointialan työelämän kehittämisen sekä julkisen työn arvostuksen ja tunnettuuden eteen. 

Mielestäni on hyvin tärkeää, että KT ja palkansaajajärjestöt tuovat yhdessä esiin julkisen työn arvon ja merkityksen. Nostamme esiin julkisia peruspalveluita, joita me jokainen käytämme päivittäin. Itsestään selviä ne eivät ole.

Työnantajajärjestönä meidän tehtävämme on pitää huolta siitä, että julkiset palvelut toimivat hyvin ja palvelevat sitä tehtävää, joka niille on laissa määritelty. Tämän ohella haluamme tuoda esiin julkisen työn arvon ja merkityksen. Meillä alan työmarkkinaosapuolilla on merkittävä rooli mielikuvien välittämisessä.  

Kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen tulee olla houkuttelevia ja vetovoimaisia monesta näkökulmasta. Työpaikoilla on tärkeää vaalia hyvää johtamista ja työelämän laatua. 

KT ja pääsopijajärjestöt keskustasolla ovat yhdessä saavuttaneet hyviä tuloksia sillä, että satsaamme työelämän laadun kehittämiseen ja tukemiseen.  

Työ- ja virkaehtosopimusten kunta- ja hyvinvointialalla tulee olla ajan tasalla, jotta ne kannustavat hyviin tuloksiin ja palvelevat työantajien tarpeita. Työelämän kehittäminen ja henkilöstön saatavuus ovat työnantajille entistä tärkeämpiä teemoja. Työvoimapula on jatkuvasti tapetilla monilla eri aloilla. 

Me KT:ssa olemme sitoutuneet kehittämään kunta- ja hyvinvointialan työelämää. Tuemme kehitystyössä kuntia, hyvinvointialueita ja niiden omistamia yrityksiä kaikin keinoin ja jatkamme hyvää yhteistyötä alan pääsopijajärjestöjen kanssa.

On hienoa huomata, että kunnat ja hyvinvointialueet kehittävät toimintaansa jatkuvasti ja monin tavoin. Kerran vuodessa järjestettävässä Tärkeissä töissä -gaalassa palkitaan parhaita kehittämistekoja. Gaala on meille KT:ssa tärkeä, vuosittainen tapahtuma. Siellä voidaan jakaa hyviä käytäntöjä ja onnistumisia, palkita ja kannustaa yhteisiä tavoitteita kohti.

Julkisen työn puolustajia ei nähdä kovinkaan usein mediassa. Sen sijaan olemme tottuneet näkemään melko kärkästäkin keskustelua aiheen ympärillä. Julkisuuteen välittyy otsikoita tiukoista palkkataisteluista, varsinkin nykyisessä, kärjistyneessä työmarkkinatilanteessa. Tästä syystä median välityksellä syntyy vähän liiankin kapea kuva siitä työstä, mitä me yhdessä työmarkkinajärjestöinä teemme.   

Pidän hyvin tärkeänä sitä, että saimme kiperien ja vaikeidenkin neuvottelukierrosten lomassa aikaan yhteisen Tärkeissä töissä -kokonaisuuden. Työelämän kehittämistyö on välttämätöntä ja tarpeellista, jotta pystymme palvelemaan kansalaisia mahdollisimman hyvin. Työn tulee olla tuloksellista ja tuottavaa, mutta samalla tulee huomioida työelämän laatu ja työhyvinvoinnin edistäminen. 

Me KT:ssa olemme sitoutuneet kehittämään kunta- ja hyvinvointialan työelämää. Tuemme kehitystyössä kuntia, hyvinvointialueita ja niiden omistamia yrityksiä kaikin keinoin ja jatkamme hyvää yhteistyötä alan pääsopijajärjestöjen kanssa. 

Puhallamme yhteen hiileen – KT ja palkansaajajärjestöt keskustasolla ja kunnat sekä hyvinvointialueet vastuullisina työnantajina yhdessä henkilöstönsä kanssa.” 

Markku Jalonen, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja

Tämä on ensimmäinen osa juttusarjaa, jossa haastattelemme KT:n ja pääsopijajärjestöjen johtajia työelämän kehittämisestä. Seuraavassa osassa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kertoo ajatuksiaan työelämän kehittämisestä. 

Teksti: Elina Komula 
Kuva: Jussi Vierimaa

<   takaisin