15.4.2020
Helsingin työväenopisto, Helsinki

Korona vei opetuksen verkkoon

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Helsingin työväenopiston kevätkauden tarjonnassa oli 2500 kurssia, kunnes koronaepidemia keskeytti lähiopetuksen. Työväenopiston rehtori Ville Ylikahri uskoi, että kielten opetus voidaan siirtää verkkoon, mutta muiden kurssin opetus etänä on mahdotonta tai ainakin haasteellista. Työväenopiston henkilökunta ryhtyi yhteistyössä ripeisiin toimiin opetuksen järjestämiseksi.
Ratkaisu
Opettajat ovat tehneet pitkää päivää keksiessään keinoja, miten opetuksen voi järjestää verkossa. Kaikilla tuntiopettajilla ei ole käytössä työväenopiston tarjoamia välineitä etäopetusta varten, joten opettajat ovat käyttäneet omia laitteita.

Nopealla aikataululla yli 600 kurssia onnistuttiin muuntamaan etäopetukseksi. Rehtorin yllätykseksi myös monia muita kuin kielikursseja pystyttiin järjestämään verkossa. Jos opettaja ei pystynyt järjestämään suunniteltua kurssia verkossa, hän yritti keksiä vaihtoehtoisen etäkurssin.

Työväenopiston tulot pienenevät, koska osa kursseista jää pitämättä. Menot ovat kuitenkin lähes samat. Helsingin työväenopisto haluaa kuitenkin olla mukana kaupunkilaisten arjessa myös tällaisena poikkeusaikana.
Tulokset
Opiskelu Helsingin työväenopistossa on jatkunut koronakriisistä huolimatta. Satoja kursseja muunnettiin verkkokursseiksi. Työväenopisto järjestää myös yli 100 ylimääräistä ilmaiskurssia verkossa. Lisäksi sosiaalisen median kanavissa tarjotaan muun muassa lyhyitä luentoja, kielten itseopiskeluvinkkejä, taukojumppavideoita ja ruokaohjeita.

Rehtori Ville Ylikahri kertoo, että seuraavaksi mietitään, jääkö koronakriisistä jotakin positiivistakin käteen. Jatkossa aiotaan tarjota opintoja verkossa ja monimuoto-opintoina. Niiden pitämiseen tarvittavat taidot on nyt hankittu. Vielä täytyy pohtia, tarvitaanko lisää laitteita etäopetuksen järjestämiseksi.

Työväenopistossa työskentelee 50 vakituista suunnittelijaopettajaa ja satoja tuntiopettajia. Ketään ei lomautettu, eikä irtisanottu koronakriisin vuoksi. Ensisijaisesti pyrittiin järjestämään verkkopetusta, toissijaisesti opetus siirrettiin elokuulle. Esimerkiksi osa käsityökursseista on sellaisia, ettei niitä voida järjestää etänä. Jotkut työväenopiston työntekijöistä siirtyi työskentelemään kriisin ajaksi Helsinki-apuun, joka tarjoaa asiointi- ja puhelinapua ikääntyneille helsinkiläisille.

Yhteyshenkilöt

Ville Ylikahri
ville.ylikahri(ät)hel.fi
Rehtori / Vapaan sivistystyön päällikkö
Helsingin työväenopisto
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta