29.4.2020
Pyhäjärven kaupunki/liikuntatoimi, Pyhäjärvi

Pyhäjärven kuntalaisille avoin ja maksuton liikunnan verkkovalmennus

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Pyhäjärvellä ryhmäliikuntaa on tarjolla sekä kaupungin liikuntatoimen että seurojen ja yrittäjien taholta kiitettävästi. Ryhmäkoot ovat suuria, mutta siitä huolimatta niin meillä kuin muuallakin Suomessa on paljon kuntalaisia, jotka eivät koe ryhmäliikuntaa omakseen.

Tästä huolesta heräsi ajatus lähteä tarjoamaan verkkovalmennusta kuntalaisille koteihin. Suunnitelma verkkovalmennuksesta oli tarkoitus käynnistää syksyllä. Kohderyhmäksi rajattiin fyysiseltä kunnoltaan passiiviset työikäiset. Korona muutti kaiken. Ryhdyin pikaisella aikataululla käynnistämään kaikille kuntalaisille ikään ja sukupuoleen katsomatta avoimen, maksuttoman verkkovalmennuksen.

Verkkovalmennuksen ajatuksena on välittää kotikuntoiluohjelmia kuntalaisille suoraan heidän mobiililaitteisiin. Harjoitteluohjelmia käytetään puhelimeen ladattavalla harjoittelusovelluksella. Ohjelma opastaa kuntoilijan alkuverryttelystä harjoitusosioon selkeiden opasteiden, havainnoillistavien kuvien ja videoiden avulla.

Isona tavoitteena on aktivoida yhä useampia kuntalaisia hoitamaan omaa kuntoaan edullisesti myös kotona.
Ratkaisu
Liikunnan verkkovalmennus oli tarkoitus käynnistää vasta syksyllä kohderyhmänä vain passiiviset työikäiset. Korona muutti suunnitelmat täysin. Asetimme tavoitteen, että verkkovalmennus avautuisi kaikille kuntalaisille kuntoon ja ikään katsomatta jo tänä keväänä.

Ryhdyimme suunnittelemaan verkkovalmennusta yhdessä kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemen ja sivistysjohtaja Jukka Lehtosaaren kanssa. Päädyimme aloittamaan kuntalaisten verkkovalmennuksen Pyhäjärvellä. Kaikki tehtiin omin voimin, omalla asiantuntijakokemuksella. Kustannukset olivat todella pienet. Hankimme ainoastaan valmiin verkkovalmennusalustan, jolla pääsimme hallinnoimaan verkkovalmennusta ja laatimaan kuntoiluohjelmia.

Verkkovalmennus käynnistyi sähköisellä ilmoittautumisella, jonka yhteydessä asiakas sai valita omaa kuntoa lähinnä olevan verkkovalmennusryhmän. Valittavissa oli kaikille ikäluokille (nuoret, työikäiset, ikäihmiset) kolme eritasoista ryhmää.

1. Starttiryhmä: aloittavat kuntoilijat, joilla ei juurikaan ole aikaisempaa liikuntataustaa
2. Sykeryhmä: asiakkaat, jotka liikkuvat säännöllisesti, eivätkä pelkää kohottaa sykettä
3. Tehoryhmä: aktiiviliikkujat, joilla on tulostavoitteita liikuntaan

Yhteensä valmennettavia ryhmiä on yhdeksän.

Istuin kaksi viikkoa tietokoneen ääressä ja työstin yhteensä 56 eritasoista verkkovalmennusohjelmaa. Tarjolla on kehonpainoharjoittelua, kahvakuulatreenejä, keppijumppaa ja kehonhuoltoa. Päivitän uudet ohjelmat asiakkaille kuukauden välein. Nousujohteisuus on ajateltu siten, että kunnon kohentuessa asiakas voi siirtyä intensiteetiltään kovempaan harjoitteluryhmään.

Verkkovalmennus aloitettiin huhtikuun alussa ja mukaan ilmoittautui yhteensä 311 kuntalaista.

Tulokset
Verkkovalmennus on nyt ollut kuntalaisten käytössä vasta kuukauden ajan, joten olemme vielä alkumatkassa. Olemme tehneet ensimmäisen asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka avulla arvioimme palvelun merkitystä ja mahdollisia vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin. Tietysti olemme saaneet vasta murto-osan palautteista, mutta jo tässä vaiheessa käy ilmi, että verkkovalmennus on lisännyt liikkumisen määrää (1-2 krt/viikossa) 6-7 asiakkaalla kymmenestä. Varsinkin ikäihmisillä on ollut haasteita palvelun käyttöönotossa, koska emme ole voineet järjestää muuta kuin etätukea puhelimen välityksellä. Rajoitteiden löystyessä tarkoitus on järjestää vielä ryhmäohjausta harjoittelusovelluksen käyttämiseen. Verkkovalmennus on tarkoitus juurruttaa osaksi Pyhäjärvi-mallia. Se tulee olemaan osa liikuntapalvelujamme myös tulevaisuudessa. Tähän saakka kaikki on mennyt odotustemme mukaisesti ja viemme innolla eteenpäin uutta innovaatiotamme.

Yhteyshenkilöt

Marko Pehkonen
marko.pehkonen(ät)pyhajarvi.fi
vapaa-ajanohjaaja
Pyhäjärven kaupunki/liikuntatoimi

Henrik Kiviniemi
henrik.kiviniemi(ät)pyhajarvi.fi
kaupunginjohtaja
Pyhäjärven kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esihenkilöt
ja henkilöstö

Toimialat

Toiminnot

Teemat