3.12.2015
Vantaan kaupunki, Vantaa

Taidekasvattajien palkkaaminen varhaiskasvatukseen

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
TAIKAVA (taidekasvattajat varhaiskasvatuksessa) -hanke on Vantaan varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalveluiden yhteinen, poikkihallinnollinen kehittämishanke, joka kohdistuu varhaiskasvatukseen.

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa uusia tapoja tukea lasten hyvinvointia sekä tuottaa taide- ja kulttuuripalveluita. Kymmeneen päiväkotiin on palkattu taidepedagogi, jonka tehtävänä on tuoda toimintaan uudenlaisia keinoja ja menetelmiä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi.

Vantaalla taidekasvatus yhdistetään lasten kasvuun ja oppimiseen osana varhaiskasvatuksen jokapäiväistä arkea. Lapsilähtöisyys ja osallisuus ovat tämän Vantaan kaupungin käynnistämän Taidekasvattajat varhaiskasvatuksessa (TAIKAVA) – hankkeen lähtökohta. Vantaalle palkatut taidepedagogit edustavat taiteen eri osa-alueilta, kuten kuvataidetta, draamaa, musiikkia ja sirkustaidetta.
Ratkaisu
Varhaiskasvatuksen ja kulttuuripalveluiden yhteistyöhankkeella tavoitellaan lasten tukemista henkilöstön monipuolista osaamista yhdistelemällä. Hankkeella on ohjaus- ja projektiryhmä. Tämän lisäksi hankkeessa mukana olevat päiväkodit on osallistettu kehittämistyöhön.

Kehittämishankkeen onnistuessa se vakiinnutetaan pysyväksi käytännöksi ja laajennetaan koskemaan useampia päiväkoteja. TAIKAVA-hankkeessa tehdään yhteistyötä Helsingin yliopiston kuvataiteen didaktiikan lehtori KT Sinikka Rusasen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kaksivuotisen tutkimusrahoituksen yhteensä 80 000 euroa vuosille 2014–2016.

Tutkimuksen avulla seurataan kehittämishankkeen vaikuttavuutta: miten kulttuurin, taiteen ja taidekasvatuksen avulla voidaan edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä lisätä lasten kulttuurista kompetenssia. Tutkimusryhmään kuuluu opinnäytetyötä tekeviä maisteriopiskelijoita Helsingin yliopistosta ja Aalto-yliopistosta sekä Laurea-ammattikorkeakoulusta.
Tulokset
Hankkeen toiminta-aika on syyskuusta 2014 kevään 2016 loppuun. Hankkeesta ei aiheudu kaupungille lisäkustannuksia, sillä rahoitus on järjestetty henkilöstörakennetta muuttamalla kustannusneutraalisti. Henkilöstörakennetta muuttamalla lisättiin pedagogisen koulutuksen saaneen henkilöstön määrää.

Kevään 2016 aikana hankkeen tutkimustulokset valmistuvat ja varhaiskasvatuksen johtoryhmä päättää, vakinaistetaanko taidekasvattajat osaksi varhaiskasvatuksen henkilöstöä.

Hankkeen edistymistä voi jo nyt seurata hankkeen omasta blogista https://taikava.wordpress.com/. Lisäksi hankkeella on omat nettisivut http://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/organisaatio/sivistystoimen_toimiala/varhaiskasvatus/hankkeet/taidekasvattajat_varhaiskasvatuksessa

Lopuksi hankkeesta ja sen tuloksista tullaan laatimaan tutkimusraportti, TAIKAVA-opas, viisi lyhytelokuvaa, jotka julkaistaan verkossa. Syksyllä 2016 järjestetään hankkeen päätösseminaari.

Yhteyshenkilöt

Katjamaria Halme
katjamaria.halme(ät)vantaa.fi
Varhaiskasvatuksen asiantuntija
Sivistysvirasto, varhaiskasvatus
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat