22.1.2024
Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, Oulu

+ 55 - vuotiaiden työntekijöiden vertaisryhmä

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Idea syntyi osallistujan täydennyskoulutuksen yhteydessä havaitsemasta puutteesta. Työssä painopiste on asiakkaisiin kohdistuvan työn kehittäminen, jolloin työntekijöiden jaksaminen jää usein toissijaiseksi ja tarkennuksen kohteeksi vasta sitten, kun työkyvyssä on jo havaittu puutteita tai sairaudet vaikeuttavat oleellisesti työn tekemistä tai on sairauspoissaoloja. Syntyi havainto tarpeesta +55 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemisesta.

Vertaiskeskustelun tavoitteena oli todentaa millaisia vaikutuksia iällä on työn tekemiseen. Ikääntymistä ei haluttu nähdä negatiivisena tai ylipäätään ongelmana.
Ratkaisu
Perustettiin vertaisryhmä +55-vuotiaista. Kokoontuminen 2h/kk työajalla työnantajan kannustamana. Tapaamiskerroilla oli aiheeseen liittyviä asiantuntijaluentoja ja vertaiskeskustelua.

Toimintaa kehitti pilotointiryhmä esihenkilöiden kannustamana. Mukana oli konsernin HR. Toiminta rahoitettiin pilottiryhmässä yksikön omalla kustannuksella. Kustannuksia syntyi asiantuntijaluennoista ja kahvitarjoiluista (+ työaika). Vertaisryhmä kokoontui seitsemän kertaa, osallistujia oli 15.
Tulokset
Osallistujat ovat kokeneet, että työnantaja arvostaa heidän osaamistaan ja iän tuomaa työkokemustaan. Vertaisryhmässä pystyttiin huomaamaan pitkien työurien erilaiset vaiheet ja ikääntymisen vaikutukset mm. jaksamiseen ja motivaatioon. Asioiden esiin nostaminen ja vertaileminen on tuottanut yhteistä ymärrystä ikääntymisen normaaliudesta ja auttanut hyväksymään siihen kuuluvia vaikutuksia. Ryhmäläisten keskinäinen kommunikaatio ja toisten arvostaminen on parantunut työssä. Yhteistyö on lisääntynyt ryhmäläisten kesken. Suhtautuminen työhön ja työnantajaan vaikuttaa parantuneen ja toiveikkuus tulevaisuudesta on lisääntynyt.

Yhteyshenkilöt

Mirjami Ndiaye
mirjami.ndiaye(ät)ouka.fi
monikulttuurisen työn ohjaaja
Oulun kaupunki, siku, nuorisopalvelut
Meri Ilvesviita
meri.ilvesviita(ät)ouka.fi
työkykykoordinaattori
Oulun kaupunki, konsernipalvelut

Jutta Pernu-Määttä
jutta.pernu-maatta(ät)ouka.fi
Palvelupäällikkö
Oulun kaupunki, siku, nuorisopalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta