8.10.2018
Kangasalan kaupunki, sivistyskeskus, Kangasala

HyTe tulee! Hyvinvointityön kehittäminen Kangasalla

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan tehtävä ja kaikkien kaupunkilaisten yhteinen asia.

Siihen osallistuvat Kangasalan kaupungin työntekijät kaikissa palvelukeskuksissa, kaupungin johto ja luottamushenkilöt sekä kaupungin asukkaat. Työ on tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken kohti yhteistä tavoitetta.

Työn tavoitteena on kuntastrategian linjausten mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kaupunkilaisten toimintakyvyn lisääminen, terveyserojen kaventaminen, sujuvan, turvallisen arjen ja osallisuuden lisääminen.

Työ on arkista aherrusta käytännön työssä, mahdollisuuksien luomista kaupunkilaisten omaehtoiselle toiminnalle, kaupunkilaisten palvelujen tuottamista, suunnitelmien laatimista, tavoitteiden asettamista, toteutuksen ja tilastotiedon seurantaa. Myös kokemusten kuuleminen on tärkeää taustatietoa hyvinvoinnin edistämistyössä.
Ratkaisu
Hyvinvointityön rakenteet uudistettiin Kangasalla vuoden 2018 alusta.
Uudistuksen tavoitteena on ollut jakaa hyvinvointityötä elinkaariajattelun mukaisiin työryhmiin ja mahdollistaa sitä kautta kuntalaisten osallistuminen hyvinvointityöhön.

Työryhmien työskentely on käynnistynyt kevään 2018 aikana perehdytyksellä kunkin ryhmän toimintaan ja oman alueensa erityispiirteisiin.

Hyvinvointityötä johtaa kunnan johtoryhmä ja työryhmien ja johtoryhmän välistä työskentelyä koordinoi hyvinvointijohtajan johdolla hyvinvointityöryhmä.

Kangasala on mukana Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostohankkeessa.
Tulokset
Hyvinvointityöryhmän alaisuudessa toimii kolme alatyöryhmää:
1. lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä (puheenjohtajana varhaiskasvatuksen johtaja)
2. työikäisten hyvinvointiryhmä (puheenjohtajana elinkeinoasiamies)
3. ikäihmisten hyvinvointiryhmä (puheenjohtajana yhdyskuntatekniikan suunnittelija)

Kaikilla työryhmillä on ikäryhmänsä hyvinvoinnin edistämistä vahvistava tehtävänanto, jota ryhmä itse tarkentaa. Toimintaa siis suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Työryhmät ovat laatineet tai laatimassa toiminnastaan vuosikellon, joka selkeyttää omalta osaltaan kokoontumisia ja niiden sisältöjä. Hyvinvointityö on myös osa kaupungin johtoryhmän arkityötä.

Työryhmät järjestävät kuukausittaisten kokoontumisten ja pienempien tapahtumien lisäksi yhdessä järjestöjen, seurojen ja muiden kumppanien kanssa kerran vuodessa Kangasalan keväisen kulttuuri- ja hyvinvointitorin, jossa hyvinvoinnin näkökulmasta esitellään paikallista toimintaa, tehdään yhdessä monenlaista mukavaa ja vietetään aikaa yhdessä.

Työtä on tässä muodossa tehty vasta vähän aikaa, joten toiminnan arviointia ei ole vielä systemaattisesti tehty. Muutoksia varmasti matkan varrella tulee, mutta hyvinvoinnin edistäminen Kangasalla ei lopu koskaan!

Yhteyshenkilöt

Kati Halonen
kati.halonen(ät)kangasala.fi
Hyvinvointijohtaja
Kangasalan kaupunki
Maija Mäkinen
maija.makinen(ät)kangasala.fi
Hyvinvointikoordinaattori
Kangasalan kaupunki/sivistyskeskus
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta