15.9.2015
Sisä-Savon kansalaisopisto ja Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöelin, Suonenjoki

Ammatillisen vertaisoppimisen verkosto

Yhteistyössä: Kuopio, Lapinlahti, Pieksämäki, Joensuu, Siilinjärvi, Varkaus
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Itä-Suomen aluehallintovirasto on järjestänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa Vapaan sivistystyön päivät, jotka sisältävät koulutusta opettajille. Vuoteen 2007 asti päivät vetivät yleensä 30-40 osallistujaa. Päivien ohjelmaa haluttiin parantaa niin, että ne tavoittaisivat entistä laajemman yleisön.
Ratkaisu
Itä-Suomen aluehallintovirasto koordinoi vapaan sivistystyön yhteistyöelintä, jossa on edustajia kansalaisopistoilta, kansanopistoilta, OK-opintokeskuksesta, Snellman-kesäyliopistolta ja Vapaan sivistystyön yhteistyöjärjestö VST:stä. Vapaan sivistystyön yhteistyöelin suunnittelee ja järjestää Vapaan sivistystyön päivät kerran vuodessa elokuussa. Vuodesta 2007 lähtien koulutuspäiviä on kehitetty niin, että koulutustarpeet on selvitetty opettajaryhmittäin kyselyjen ja keskustelujen avulla.

Uudistuneiden koulutuspäivien aikana järjestetään opetushenkilöstön tarpeita vastaavia luentoja, tietoiskuja ja työpajoja, joissa opettajat jakavat kokemuksiaan ja kouluttavat myös toisiaan. Työpajat auttavat suoraan opettajia heidän oman työnsä menetelmällisissä kehittämisessä.

Koulutuspäivien aiheet valitaan ajankohtaisuuden mukaan ja jokaiselle kokonaisuudelle valitaan jokin yleisteema. Vuoden 2015 päivillä se oli "Koulutus kannattaa". Uudistusten myötä koulutuspäivien osallistujamäärät ovat kasvaneet voimakkaasti.
Tulokset
Vuoden 2015 elokuussa kaksipäiväisille koulutuspäiville osallistui 140 henkilöä ympäri Suomea. Eri toimijoiden yhteistyöllä on saatu järjestettyä monipuoliset koulutuspäivät, joissa keskeistä on saman alan opettajien tapaaminen, vapaamuotoinen tietojen vaihto, toisilta oppiminen, voimaantuminen ja porukkahengen luominen. Eri tahot tuottavat omilla kustannuksillaan työpajoja opettajille, minkä johdosta koulutuspäivien kustannuksia on voitu jakaa eri organisaatioiden kesken.

Koska suunnittelua tehdään yli oppilaitosrajojen, toimijat pystyvät hakemaan rahoitusta opettajien täydennyskoulutushankkeisiin ja yhteisiin kehittämishankkeisiin isommalla volyymilla. Koulutuspäivien sisältöjä suunnitellessa toimijat antavat lisäksi toisillensa sparraustukea ja vinkkejä erilaisiin arjen pulmiin.

Tulevaisuudessa koulutuspäiviä kehitetään edelleen erityisesti opettajien käytännön työn kehittämistarpeiden perusteella. Opettajat ovat sanoneet, että parasta työhyvinvoinnin edistämistä on se, että he saavat suoraan valmista opetusmateriaalia omille tunneille, sillä kansalaisopistojen opetukseen ei ole välttämättä valmista opetusmateriaalia olemassa.

Yhteyshenkilöt

Kirsti Häkkinen
kirsti.hakkinen(ät)suonenjoki.fi
Rehtori
Sisä-Savon Kansalaisopisto
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta