15.11.2018
Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä ryhmäkoti Väinölä, Myrskylä

Arjen elävöittäminen tehostetunpalvelun yksikössä toiminnallisin menetelmin

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kehittämisidea syntyi organisaation sisäisessä kehittämiskoulutuksissa. Kehittämiseen ryhdyttiin, koska haluttiin kehittää vanhustyön toimintakulttuuria uudelle vuosituhannelle.

Tuotoksena kehitimme suunnitelman, jonka avulla saisimme tuotua virikkeellisen arjen asukkaillemme ja samalla tuottaisimme heille mahdollisimman paljon elämyksiä. Emme halua tehostetussa palveluasumisessa kaventaa ihmisen elämänlaatua, haluamme kokeilla rohkeita tekoja.

Koska emme kaikki pääse matkustamaan Pariisiin, tuodaan Pariisi tänne meille. Meillä oli Pariisin viikko esimerkiksi viime keväänä. Viikon jokaisena päivänä saimme nauttia Pariisin kahviloista, kirpputoreista ja katutaitelijan maalauksista. Teimme kaiken rekvisiitan itse Eiffeltornia myöten, joka muuten oli tehty vaippalaatikoista.

Tästä tulleesta positiivisesta palautteesta innostuneena päätimme panostaa isoihin tapahtumiin päivittäisten ulkoilujen, kädentaitojen, musiikin ym. lisäksi. Suunnitelmassamme on yksi iso "juhla" jokaiselle kuukaudelle.

Jokainen työntekijä pääsee tuottamiseen mukaan, kun prosessi jaetaan riittävän pieniin lohkoihin, jolloin jokaiselle löytyy sopivaa tehtävää. Kehittämisellä halusimme tuoda aktiivisen ja virikkeellisen arjen luonnollisena osana vanhustyötä. Tavoitteeksi asetimme koko ensi vuoden. Koko ensi vuosi on tarkoitettu tämän asian implementoinnille. Meillähän on jo toimintakulttuurin muutosta tähän suuntaan tehty esimerkiksi viikko tapahtumien suhteen, mutta haluttiin nyt siirtyä isompiin kokonaisuuksiin näyttäen, että tehdään mahdottomasta mahdollista.

Haluamme myös olla linkkinä muille kuntalaisille, tuoden meidän arkea näkyväksi.
Ratkaisu
Meillä on innostunut ja osaava henkilökunta ja päivittäisessä toiminnassa otetaan mukaan erilaisia mukavia toimintoja. Rohkeista ideoista lähdetään kehittämään toimintoja, joissa kevät/kesä/syksy/talvi -vuosikelloa käyttäen suunnitellaan yksi iso päätapahtuma. Siihen kuuluu makumatkoja maailmalle, Pariisin viikko, Riksaralli, johon kutsutaan kunnan yrittäjät kisaamaan riksapyörätaidoissa. On Nitrodiskoa, Ryhmäkoti Väinölän Venetsialaiset, ja kun Myrskylässä ollaan niin tottahan meillä pitää olla syksyllä varjohölkät (Lassen hölkkä juoksijakuuluisuuttamme kunnioittaen).

Suunnitteluun valitaan aina johtoryhmä, jossa organisoidaan ja jaetaan tehtävät pieniin osiin niin että kaikille riittää jotain tekemistä, asukkaat omilla senhetkisillä voimavaroillaan osallistuvat tapahtumien valmisteluihin. Johtoryhmään kuuluu geronomi, muutama innokas ja innovatiivinen lähihoitaja, yksikön esimies. Kaikki on tehty omin voimavaroin rahoituksena käytetty aikaisempia myyjäistuottoja. Pariisin viikon kahviloiden tuottoa käytetään myös tähän toimintoon.
Tulokset
Mikä muuttui? Hoitajat ovat rohkeampia lähtemään mukaan, se tuo meille paljon positiivista näkyvyyttä koska kaikki tapahtumat kuvataan ja ne näkyvät esimerkiksi meidän Facebook-sivuillamme, Myrskylan ryhmakoti Väinölä tai blogistamme www.myrskylanryhmakotivainola.blogspot.com.

Positiivinen näkyvyys taas näkyy siinä, että olemme varteen otettava yksikkö, kun kilpaillaan asiakkaista ja henkilökunnasta. Arjen elävöittämisen päämääränä voidaan pitää vahvistamista voimavaralähtöisenä toimintana, edistää asukkaan hyvinvointia ja elämän hallintaa sekä luoda edellytyksiä mielekkäälle toiminnalle ja osallisuudelle.

Yhteyshenkilöt

Irmeli Hämäläinen
irmeli.hamalainen(ät)phsotey.fi
Palveluasumisen esimies

Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat