8.9.2023
Riihimäen kaupunki, Riihimäki

Esihenkilöosaamismerkit osaamisen kehittämisen ja osoittamisen keinona

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Esihenkilöiden osaamisen jatkuva kehittäminen ja ylläpito on olennainen osa hyvän ja tuloksellisen johtamisen ja sitä kautta toimivien kuntapalveluiden varmistamista. Riihimäen kaupungin esihenkilötyö on henkilöstökyselyissä saadun palautteen mukaan laadukasta ja osaavaa.

Esihenkilöosaaminen vaatii kuitenkin jatkuvaa ylläpitoa, koska osaamisvaatimukset muuttuvat ja esihenkilöstössä tapahtuu vaihdoksia. Henkilöstöhallinnon näkökulmalta on myös tärkeää, että pystymme takaamaan esihenkilötyöllemme koko kaupungin tasolla yhtenäiset toimintatavat ja mallit.

Esihenkilöosaamismerkkien käyttöönotolla halusimme luoda modernin digitaalisen mallin esihenkilöosaamisen kehittämiseen ja osoittamiseen. Esihenkilöosaamismerkit toimivat myös erinomaisena tapana uuden esihenkilön perehdyttämisessä kaupungin esihenkilötyön käytäntöihin.
Ratkaisu
Riihimäen kaupungilla on otettu vuonna 2022 käyttöön TIEKE:n (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus) Digiosaamismerkit ja niihin liittyen Open Badge Factory eli osaamismerkkitehdas.

Halusimme hyödyntää osaamismerkkejä myös esihenkilöosaamisen kehittämisessä ja osoittamisessa. Laadimme esihenkilötyöllemme osaamiskriteerit hyödyntäen opinnäytetyöntekijää Hämeen ammattikorkeakoulusta. Hyödynsimme osaamismerkkien itseopiskeluaineistona FCG:n Digikanavan Esihenkilöpolkua, jotka täydennettynä omilla esihenkilöohjeistuksillamme vastasivat hyvin esihenkilöosaamiskriteereihimme. Kokosimme kuhunkin osaamismerkkiin kohtuullisen mutta silti teeman kannalta mahdollisimman kattavan itseopiskeluaineiston sekä laadimme teemaan liittyen kysymyspatteriston osaamisen osoittamiseksi. Esihenkilöosaamismerkkien suorituslomakkeisiin sisällytimme paitsi puhtaasti tietopuolisia kysymyksiä myös runsaasti esihenkilön omaa pohdintaa, kokemuksia ja kehittämistä vaativia kysymyksiä.

Osaamismerkkejä laadittiin neljä seuraavilla teemoilla: hallinnolliset esihenkilötehtävät, ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen sekä työhyvinvointi-, työkyky- ja turvallisuusjohtaminen.
Osaamismerkkien valmistelusta vastasi henkilöstöhallinnon eri tehtävissä toimivat asiantuntijat, jotka käytännössä vastaavat esihenkilöiden ohjeistamisesta ja vastaavat heidän kysymyksiinsä. Tämän avulla sisällöissä voitiin huomioida ne keskeisimmät teemat ja kysymykset, joissa nähtiin esihenkilöillä olevan osaamisen varmistamisen tarvetta. Osaamismerkkejä ja itseopiskelumateriaalia pilotoitiin esihenkilöistä koostuneen testiryhmän toimesta ja myös kaupungin johtoryhmä tutustui aineistoihin ja toimintamalliin.

Jatkuvia kustannuksia osaamismerkkien käyttöönotosta syntyy FCG:n Digikanavan käyttöönotosta sekä Open Badge Factoryn vuosimaksusta. Osaamismerkit tulevat joka tapauksessa olemaan erittäin kustannustehokas tapa kehittää niin nykyisten kuin tulevien uusien esihenkilöidemme osaamista.

Tarjoamme esihenkilöillemme erilaisia tapoja hyödyntää materiaaleja ja suorittaa osaamismerkit. Itsenäisen opiskelun ja suorittamisen lisäksi järjestämme syyskaudella 2023 kustakin esihenkilöosaamismerkin teemasta live-koulutuksena Esihenkilöiltapäivän. Tilaisuudessa tutustutaan yhdessä keskustellen osaamismerkin itseopiskeluaineistoihin sekä osaamismerkkikysymyksiin ja madalletaan kynnystä aineiston itseopiskeluun ja merkkisuorituksiin.
Tulokset
Esihenkilöosaamismerkit otettiin käyttöön 1.9.2023 joten tässä vaiheessa hyötyjen arvioimista ei vielä täysin pystytä tekemään. Uskomme, että esihenkilöosaamismerkit kannustavat kokeneita esihenkilöitämme osaamisensa päivittämiseen ja luotamme myös siihen, että osaamismerkit tehostavat ja helpottavat uuden esihenkilön perehdyttämistä organisaatioomme. Uskomme myös, että koko kaupungin kattavalla yhtenäisellä esihenkilötyön kehittämisellä vaikutamme laajasti johtamisen käytäntöihin ja sitä kautta työn sujuvuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin kaikissa työyksiköissämme.

Ensimmäinen osaamismerkkien suorittamiskierros toteutetaan 1.9.2023-31.5.2024 eli sen päätyttyä tulemme arvioimaan järjestelmän hyödyllisyyden ja todennäköisesti luomaan järjestelmään uusia osaamismerkkejä osa-alueista, jotka ovat osoittautuneet ajankohtaisiksi tai joihin ei ensimmäisellä kierroksella paneuduttu.

Digikanava ja siihen liittyvät osaamismerkit ovat kustannustehokas tapa esihenkilökoulutuksen toteuttamiseen ja käyttöönotosta syntyy merkittäviä säästäjä verrattuna siihen, että esihenkilöt osallistuisivat vastaaviin koulutuksiin yksilöllisesti kursseilla.

Yhteyshenkilöt

Päivi Ojanen
paivi.ojanen(ät)riihimaki.fi
henkilöstön kehittämispäällikkö
Riihimäen kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta