17.9.2021
Riihimäen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala, Riihimäki

Esihenkilösparraus

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Koronapoikkeusaika kuormitti henkilöstöämme ja esihenkilöitämme kaikilla toimialoillamme. Erityisesti sote-toimialalla korona vaikutti paitsi työn sisältöihin ja työtapoihin niin myös resursseihin henkilöstön altistuksiin ja karanteeneihin liittyen. Esihenkilöt olivat jatkuvassa muutoksessa oman työnsä osalta samaan aikaan kun henkilöstön tukeminen vaati erityistä huomiota. Myös esihenkilöt siirtyivät etätyösuosituksen myötä laajasti etätyöhön, joka muutti kollegojen välisen yhteistyön määrää ja muotoja.

Toteutimme yhteistyössä työterveyshuoltopalvelujemme tuottajan kanssa esihenkilöillemme suunnatun Voimavarakyselyn keväällä 2021. Työkuormitus koettiin suureksi, kiireen tuntu oli yleistä ja iso osa esihenkilöistä koki voimavaransa heikoiksi. Samaan aikaan oli käynnistymässä soten hyvinvointialueille siirron valmistelu, johon esihenkilöiltä tullaan tarvitsemaan laajaa osallistumista normaalin arkityön lisäksi.

Lähdimme tältä pohjalta soten johdon, henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kanssa pohtimaan keinoja tukea esihenkilöiden jaksamista ja työn hallintaa. Työterveyshuolto tarjosi yksilöllistä tukea kaikille Voimavarakyselyssä uupumisuhan alla oleville mutta sen lisäksi halusimme tarjota yhteisöllistä tukea koko soten esihenkilökunnalle.
Ratkaisu
Päätimme lähteä tarjoamaan soten esihenkilöille hyvinvoinnin tueksi matalan kynnyksen ryhmämuotoisia sparraushetkiä työpsykologin kanssa. Sparraustilaisuuksissa esihenkilöt pääsevät käymään läpi esimiestyön ajankohtaisia haasteita työterveyden ammattilaisen kanssa, mutta myös kollegiaalista vertaistukea hyödyntäen. Tilaisuudet halutaan pitää aidosti matalan kynnyksen tilaisuuksina eli niihin ei ole ennakkoilmoittautumisia tai osallistujien minimi- / maksimimääriä. Jokainen esihenkilö voi osallistua sparraustilaisuuksiin joko vain silloin tällöin tai joka kerran.

Sparraustilaisuudet toteutetaan tunnin mittaisina Teams-tapaamisina, kahden viikon välein. Sparraustilaisuuksia järjestetään syyskauden 2021 aikana yhteensä kuusi kertaa, joiden palautteen pohjalta arvioidaan jatkon tarvetta seuraavana vuonna,.

Tulokset
Esihenkilösparraukset toteutetaan syyskauden 2021 aikana eli tässä vaiheessa emme voi vielä arvioida tuloksia. Sparrausten hyödyllisyyttä arvioidaan palautekyselyllä syyskauden päätteeksi ja palautteen pohjalta arvioidaan jatko joko soten tai koko kaupungin esihenkilötyön osalta.

Yhteyshenkilöt

Päivi Ojanen
paivi.ojanen(ät)riihimaki.fi
henkilöstön kehittämispäällikkö
Riihimäen kaupunki
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta