12.10.2023
Limingan kunta/esiopetus, Liminka

Esioppilaan Paras minä -vihko

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Esiopetuksen johtaja ja apulaisjohtaja pohtivat esioppilaiden itsearvioinnin kehittämistä Limingan kunnan esiopetuksessa. Halusimme yhdistää tähän myös esiopetuksen henkilöstön ja lasten huoltajat. Ajatuksemme oli, että lapsi pohtisi esiopetusvuoden aikana laajemmin omaa osaamistaan, mielenkiinnon kohteitaan ja erityisesti omia vahvuuksiaan. Näihin pohdintoihin halusimme osallistaa myös huoltajat ja henkilökunnan. Johtaja ja apulaisjohtaja loivat raamit ja periaatteet Paras Minä -viholle ja esiopetuksen opettajista muodostuvat esiopetustiimin kanssa esihenkilöt loivat sisällön vihkolle.

Vihkossa on lapsen itsearviointiosioita, joita tehdään esiopetuksessa pienryhmissä yhdessä henkiölkunnan kanssa ja osioita, joita lapsi tekee kotona huoltajan kanssa. Vihkossa on lisäksi osioita, joita kirjaa huoltaja ja osioita, joihin asioita kirjaa esiopetuksen henkilökunta.

Tavoitteena on, että lapselle tulee käsitys itsestään esioppilaana, hänen itsetuntemuksensa kasvaa ja minäkuva kehittyy. Lapsi tulee tietoiseksi itsestään ja osaa vastata esiopetusvuoden jälkeen kysymyksiin kuten millainen minä olen ja mitkä ovat vahvuuteni. Vihko muodostuu lapsen ja hänelle tärkeiden ihmisten kirjauksista, terveisistä, huomioista, piirroksista ym.

Vihko kulkee lapsen rinnalla koko esiopetusvuoden, sitä säilytetään esiopetuksessa, lapsen laatikossa, jolloin hän milloin vain pääsee tutkailemaan vihkoaan. Vihkoa täytetään kerran kuukaudessa, joko esiopetuksessa tai kotona huoltajien kanssa. Lapsi saa vihkon omakseen keväällä esiopetustodistusten jaon yhteydessä.
Ratkaisu
Esiopetuksen johtaja antoi varhaiskasvatuksen toimistosihteerille tekstit, mitä vihkoon pitäisi sisällyttää sekä ohjeistuksen siitä, että vihkon teemana on metsä. Toimistosihteeri sai ns. "vapaat kädet" suunnitella ja toteuttaa vihkon annettujen speksien pohjalta.

Ensin hahmoteltiin, millainen vihko voisi ulkonäöltään olla ja sitten etsittiin Canvasta pohjia ja malleja. Teemana oli metsä. Eläinhahmoja, puita jne. löytyi hyvin. Pikkuhiljaa sommiteltiin erilaisia taustoja ja eläimiä yms. yhteen ja niistä alkoi syntyä kivan näköisiä sivuja. Vihkon tekemisen aikana syntyi vielä ajatus, että tehdään sivut vuodenaikojen mukaan. Eli kun vihkoa täytetään, on se vuodenaika menossa mitä sivuilla kuvataan.

Kehitysajatuksena Paras minä -vihkossa oli siis se, että lapsi oppii tuntemaan ja arvioimaan itseään ja että henkilökunta ja huoltajat osallistetaan myös mukaan arviointiin.

Vihko tehtiin täysin omin voimin ja kustannuksin, osallistujat kukin omilla työpanoksillaan.
Tulokset
Paras Minä -vihko on lapsille tärkeä vihko omasta itsestään. Huoltajat ovat ottaneet vihkon ja sen periaatteen ilolla vastaan. Esiopetuksen henkilökunta on kaivannut useita vuosia kehitystä lapsen itsearviointiin, joten ovat tyytyväisiä ja innolla ottaneet vihkon käyttöön esiopetuksessa. Vihko on ollut käytössä vasta 2 kuukautta, joten kokemuksesta, vaikuttavuudesta tai arvioinnista emme vielä osaa kertoa.
Liitteet
Esimerkkisivut Paras minä -vihkosta.pdf

Yhteyshenkilöt

Maria Vierimaa
maria.vierimaa(ät)liminka.fi
Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri
Limingan kunta
Jonna Kuru
jonna.kuru(ät)liminka.fi
Esiopetusyksikön johtaja
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta