14.10.2022
Limingan kunta, Uusimuotoisen digitaalisen osallisuusalustan kehittäminen Limingassa ja Utajärvellä-hanke, Liminka

Etäfasilitointivalmennuksen järjestäminen henkilöstölle

Yhteistyössä: Utajärvi
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Limingan ja Utajärven yhteisessä hankkeessa on kehitetty toimintatapoja Teamsin hyödyntämiseen sisäisessä ja eri sidosryhmien tehtävässä työssä. Molemmissa kunnissa on kehitetty jo ennestään kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien osallistamista, ja osallistaminen on mukana molempien kuntien strategioissa.

Hankeaikana lähdettiin kehittämään myös etänä järjestettäviä työpajoja. Hankekuntien osallisuusasioista vastaavien henkilöiden kanssa kuitenkin todettiin yhteisesti, että etänä järjestettävien työpajojen suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan syvällisempää osaamista, eikä pelkkä Teamsin teknisten toiminnallisuuksien käyttäminen riitä.
Ratkaisu
Kuntalaisia ja sidosryhmiä osallistavien työntekijöiden etäfasilitointiosaamisen vahvistamiseksi päätettiin ostaa molemmille kunnille yhteistä etäfasilitointivalmennusta. Valmennukseen osallistui molemmista kunnista henkilöitä, jotka omassa työssään osallistavat kuntalaisia / palveluiden käyttäjiä.

Etäfasilitointivalmennus toteutettiin 2 x 2,5 tunnin pituisina etävalmennuksina Teamsissa. Valmennuksen aikana saatiin oppia mm. vuorovaikutuksen luomisesta etätilaisuuksissa ja etätyöpajan rakenteen suunnittelusta, ja harjoitusten kautta tutustuttiin Teams-kokouksessa käytössä oleviin ominaisuuksiin, joita voi hyödyntää osallistamiseen etätyöpajoissa (esim. Forms ja pienryhmätilojen käyttäminen). Lisäksi tutustuttiin muihin sovelluksiin, mitä voidaan hyödyntää Teamsilla pidettävissä etätyöpajoissa (esim. Miro).
Tulokset
Etäfasilitointivalmennukseen osallistuneiden työntekijöiden osaaminen kasvoi, ja heillä on tulevia etätyöpajoja varten uusia ideoita ja osaamista työpajan suunniteluun ja järjestämiseen. Moni kommentoi valmennuksen päätyttyä, että valmennus toi varmuuttaa ja innostusta järjestää etätyöpajoja. Etätyöpajojen järjestäminen "perinteisten" työpajojen ohessa on tärkeää, sillä se mahdollistaa osallistumisen myös heille, joilla ei ole syystä tai toisesta mahdollisuutta osallistua perinteisiin työpajoihin. Näin etätyöpajat laajentavat valmisteluun osallistuvien henkilöiden määrää ja valmistelun tueksi saadaan entistä laajempaa näkemystä.

Hankekunnille yhteisenä järjestetty valmennus myös mahdollisti tutustumisen toisen kunnan työntekijöihin ja toimintaan. Valmennuksen aikana pidettyjen harjoitusryhmätöiden aikana päästiin tutustumaan esim. toisen kunnan toimintatapoihin ja hyviin käytänteisiin, mistä on apua oman toiminnan kehittämisessä.

Yhteyshenkilöt

Heidi Niemelä
heidi.niemela(ät)liminka.fi
Projektipäällikkö
Limingan kunta, Uusimuotoisen digitaalisen osallisuusalustan kehittäminen Liming
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta