18.9.2023
Valtakunnallinen pilotointi OAJ ja Itä-Suomen yliopisto,

Etävertaismentorointi osana opettajien ammatillista tukea

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Mentorointiohjelmat ovat tehokkaita keinoja tukea työntekijöiden hyvinvointia ja ammatillista kehittymistä. Ne lisäävät työtyytyväisyyttä ja pedagogista kompetenssia. Erityisesti aloitteleville työntekijöille mentorointi tarjoaa tukea työelämän haasteisiin ja nopeuttaa taitojen kehittymistä.

Kasvatusalalla mentorointiohjelmat ovat olleet projektiluonteisia ja ilman jatkuvuutta. Lisäksi ongelmallista on ollut, etteivät ne saavuta kaikkia, jääden esimerkiksi pienten kuntien tai syrjäkylien ulottumattomiin.

Ratkaisu
Pilotoimme OAJ:n työhyvinvointirahoituksen turvin 2023-2024 valtakunnallista etämentorointiohjelmaa, johon osallistui 64 varhaiskasvatuksen opettajaa (14 osallistujaa syys-kevät jakson, 50 osallistujaa kevätjaksolle). Tavoitteena oli tarjota ammatillista tukea paikkakuntarajoja ylittäen ja edistää kollegiaalista tukea yksin työskenteleville opettajille.

Opettajat tapasivat kerran kuukaudessa verkkotapaamisessa, jossa he pääsivät keskustelemaan heidän työhönsä liittyvien keskeisten teemojen äärelle. Keskusteluryhmien koko oli 3-5 henkilöä ja tapaamiset kestivät aina 60 minuuttia. Keskusteluryhmät muodostettiin siten, että jokainen ryhmän jäsen työskenteli eri kunnassa ja omasi eri määrän työkokemusta. Tarkoituksena oli, että jokaisessa ryhmässä oli sellaisia henkilöitä, joissa oli vasta-alkaneita ja kokeneita työntekijöitä. Keskusteluryhmät pyrittiin pitämään pysyvinä ja niitä yhdistettiin vain poissaoloista johtuen.

Tulokset
Alustavien tulosten mukaan kokemukset etämentoroinnista ovat hyviä ja se koettiin arvokkaana. Se ei toimi muiden mentorointimallien korvaajana, vaan arvokkaana lisänä, jonka avulla voidaan tarjota yhä suuremmalle osalle työntekijöitä mahdollisuuksia kollegiaaliseen tukeen. Tavoitteenamme on kehittää etämentorointia tutkimusperustaisesti ja tarjota tietoa opettajien mentorointiohjelmien kehittämiseen.

Etämentorointi sopii nykyaikaiseen yhteiskuntaan ja tarjoaa helpon saavutettavuuden. Sen vahvuuksia on erityisesti joustavuus, taloudellisuus ja sen skaalattavuus.

Ohjelmaa pilotoivat ja tutkivat
Samuli Ranta (UEF) ja Sanni Kahila (UEF)

Yhteyshenkilöt

Samuli Ranta
samuli.ranta(ät)uef.fi
Yliopistotutkija
Itä-Suomen yliopisto
Sanni Kahila
sanni.k.kahila(ät)uef.fi
väitöskirjatutkija
Itä-Suomen yliopisto
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Asiantuntijat/eri
toimijoiden verkosto

Toimialat

Toiminnot

Teemat