17.8.2022
Ylöjärven kaupunki, kehittämishankkeet, Ylöjärvi

Hyvinvointia arkeen -elintapaohjauksen palvelutarjotin työikäisille

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on kuntien lakisääteinen tehtävä (Kuntalaki (410/2015). Myös terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa huolehtimaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä seuraamaan väestön terveyttä, hyvinvointia ja toteutettuja toimenpiteitä. Vuonna 2023 voimaan astuva laki sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä velvoittaa hyvinvointialueita ja kuntia yhteistyöhön. Lainsäädännön lisäksi kansalliset linjaukset ja suositukset ohjaavat väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä (esim. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 : Valtioneuvoston periaatepäätös, Mielenterveysstrategia).

Hyvinvoinnin edistäminen on konkreettisia tekoja ja koskettaa kaikkia ikäryhmiä. Työikäisten kuntalaisten kohdalla nousi esiin huoli palvelujen löytymisestä ja hyvinvointia tukevien palvelujen tarjonnasta. Painopiste palvelujen tarjonnassa vaikutti olevan korjaavissa palveluissa.
Ratkaisu
Toimintamallin on koonnut Ylöjärven kaupungin monialainen kehittäjätiimi, johon kuului työntekijöitä eri hallintoalueita sekä järjestöjä. Kehittäjätiimi on osa Tulevaisuuden sote-keskus hanketta. Toimintamalli koottiin yhteiskehittäen ja toimintaa koordinoivat hyvinvointipäällikkö ja hankekoordinaattori yhteistyössä.

Kehittäjätiimissä koottiin tietoja, käytänteitä ja palveluja, jotka koottiin yhteen palvelutarjotinta varten perustetulle verkkosivulle. Alueella jo toimivat Terveyskioski sekä Arkeen voimaa -ryhmä antoivat hyvän pohjan elintapaohjaukselle ja käytänteiden kokoamiselle. Aiemmin käynnissä ollut Vesote-hanke tarjosi paljon tietoa toiminnan kehittämiseksi.
Tulokset
Hyvinvointia arkeen -sivustolle koottiin tietoa ja tukea hyvinvoinnin tarkasteluun ja vahvistamiseen. Pääpaino on työikäisten aikuisten elintapaohjauksessa ja maksuttomissa palveluissa, mutta arkiset vinkit sopivat moneen erilaiseen tilanteeseen.

Sivusto jakautuu neljään eri hyvinvoinnin osa-alueeseen: liikkuminen, syöminen, uni ja lepo sekä mielen hyvinvointi. Mielen hyvinvoinnin osiossa keskitytään mielenterveyteen, sosiaalisiin suhteisiin sekä erilaisten riippuvuuksien hallintaan. Näin hyvinvointia voidaan tukea laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Sivusto hyödyttää työikäisiä kuntalaisia oman hyvinvoinnin tarkastelussa ja tukemisessa sekä tarjoaa hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisille keinoja elintapaohjauksen toteuttamiseen.
Linkit
https://www.ylojarvi.fi/hyvinvointia-arkeen

Yhteyshenkilöt

Suvi Saarinen
suvi.saarinen(ät)ylojarvi.fi
Hankekoordinaattori
Ylöjärven kaupunki, kehittämishankkeet
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta