30.8.2016
Ikaalisten kaupunki, Ikaalinen

Ikaalinen kokeili etätyötä

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Osana uusi Ikaalinen -hanketta toteutetaan toimintaprosessien digitalisointi soveltuvin osin. Toimintatapoja ja työprosesseja on tarvetta tehostaa. Hanke käynnisti kesäkuussa 2016 ns. Citrix-pilotin, jonka tavoitteena on kokeilla mitä vaikutuksia paikasta riippumattomalla työntekomahdollisuudella on mm. tuottavuuteen ja työtyytyväisyyteen.
Ratkaisu
Ikaalisten kaupunki hankki Citrix-palvelimen, jonka kautta palvelinohjelmistoja ja tiedostoja voidaan käyttää laiteriippumattomasti internetin kautta. Palvelimen lisäksi jouduttiin hankkimaan liikkuvaan työhön sopivia päätelaitteita, lähinnä tabletteja.

Pilottiin osallistujille annettiin mahdollisuus kehittää omia toimintamallejaan ja työskentelytapojaan tarpeen mukaan. Hanke toteutettiin käytännössä omin voimin. Pilottiryhmään kuului kaikista hallintokunnista yhteensä 12 työntekijää. Heidän lisäkseen 3 työntekijää on jo aiemmin tehnyt etätyötä eri sopimuksilla.
Tulokset
Kokeilun myötä monien asioiden hoito osoittautui helpommaksi, kun käytössä ovat etäyhteydet. Saatujen työtehtävien vasteajat lyhenivät ja kokemus töiden hallittavuudesta parani. Työn ja perheen yhteensovittaminen onnistui joissakin tapauksissa paremmin kuin ennen kokeilua. Yksi havainto oli se, että lomalta palaamiseen liittyvä työruuhkan purkaminen muuttui helpommaksi.

Kielteisiä kokemuksia tuli siitä, että yhteydet eivät toimineet aina ja osa päätelaitteista oli tehtäviin nähden väärän tyyppisiä. Huonosti rytmitetty etätyö haittaa palautumiseen vaaditun vapaa-ajan järjestämistä. Tuottavuus paranee vain, jos etätyötä tehdään riittävän suunnitelmallisesti. Myös kielteiset kokemukset ovat tarpeellisia, koska niitä voidaan hyödyntää kun harkitaan etätyön laajentamista pilottiryhmän ulkopuolelle.

Yhteyshenkilöt

Jyri Mäntylä
jyri.mantyla(ät)ikaalinen.fi
kaupunginsihteeri
Ikaalisten kaupunki

Maija Ollila
maija.ollila(ät)ikaalinen.fi
projektipäällikkö
Ikaalisten kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta