10.10.2019
Lempäälän kunta, Lempäälä

ILOA Lempäälä - työhyvinvointiohjelma

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Keväällä 2018 henkilöstökertomuksessa yksi päätetyistä toimenpiteistä oli laatia työhyvinvointiohjelma. Lempäälän kunnan strategia ohjaa meitä uuteen
suuntaan
• muutosten määrä on valtava koko kuntakentässä
• sairauspoissaolot olivat kasvaneet merkittävästi
• päättäjät toivoivat, että työhyvinvointiohjelman
suunnittelussa on mukana ihmisiä joka puolelta
organisaatiota.
Tavoitteena se, että pärjäämme jatkossakin, kukin yksilönä ja työyhteisöt yhdessä.
Ratkaisu
Perustettiin työhyvinvointiryhmä, jolle annettiin tehtäväksi laatia työhyvinvointiohjelma
• 10 henkilöä, eri puolilta organisaatiota: esimiehiä,
työntekijöitä, luottamusmiehiä
• tehtävänanto: ”Millainen pitäisi Lempäälän kunnan
työhyvinvointiohjelman olla? Mitä se sisältää?”. Tämän pohjalta syntyi ILOA Lempäälä - uusi Lempäälän kunnan työhyvinvointiohjelma.

ILOA Lempäälä- työhyvinvointiohjelman tavoitteena on lisätä koko henkilöstön hyvinvointia #yhdessä tekemällä. Voimme itse vaikuttaa monelta osin omaan hyvinvointiin ja sitä kautta myös työhyvinvointiin. ILOA Lempäälän myötä haluamme vahvistaa mm. näitä teemoja: työssä jaksaminen, huolten puheeksi ottaminen , yhdessä tekeminen , omasta palautumisesta huolehtiminen, innostuminen.

LOA Lempäälä- työhyvinvointiohjelma koostuu kolmesta osa- alueesta:
-Muutosjohtamisen tuki; Elämme jatkuvien muutosten aikaa, jotka vaikuttavat työhömme ja omaan hyvinvointiimme. Tavoitteena on luoda toimivat työkalut meille jokaiselle, jotta voimme #yhdessä elää muutoksia läpi.
-Aktiivinen Lempäälän kunta; Aktiivisuuden tukeminen eri tavoin vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työssä jaksamista. Tavoitteena on innostua juuri itselle parhaiten sopivasta liikkumisesta ja palautumisesta. Luvassa on erilaisia tietoiskuja, valmennuksia ja tapahtumia sekä pysyvän toimintamallin luominen työssä jaksamisen tueksi.
-Arvostava työyhteisö; Työyhteisön ilmapiiri ja työssä jaksaminen rakentuvat pienistä hyvistä teoista ja onnistuneista kohtaamisista työyhteisöissä. Jokaisen osallistuminen yhteisöllisyyden rakentamiseen on ensiarvoisen tärkeää. Luodaan #yhdessä työyhteisö, jota kuvaa toimiva vuorovaikutus, hyvä palautekulttuuri ja kunnioittava kohtaaminen.

ILOA Lempäälä- työhyvinvointiohjelma kestää 3 vuotta. Tavoitteena on, että hankkeiden päättymisen jälkeen meillä on hyvät toimintatavat työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja vahvistamisessa jatkossakin!

Olemme saaneet projekteihin myös ulkopuolista rahoitusta (KEVA).


Tulokset
ILOA Lempäälään liittyen on muun muassa julkaistu muutoskäsikirja ja edistetty muutostsempparitoimintaa. Liikuntakokeilut ja erilaiset hyvinvointiin liittyvät tilaisuudet ovat saaneet erittäin hyvää palautetta. Toiminta on edelleen käynnissä ja tarkoituksena on jalostaa tästä toimintamalli tulevaisuuden käytäntöön.
Liitteet
ILOA Lempäälään.pptx kokonaiskuva.pdf

Yhteyshenkilöt

Jenni Hellqvist
jenni.hellqvist(ät)lempaala.fi
Tiedottaja
Lempäälän kunta
Liisa Ceylan
liisa.ceylan(ät)lempaala.fi
ruokapalvelupäällikkö (projektipäällikkö ILOA Lempäälä)
Lempäälän kunta

Auli Nevantie
auli.nevantie(ät)lempaala.fi
Henkilöstöjohtaja
Lempäälän kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta