4.10.2019
Mikkelin kaupunki, Mikkeli

Johtamis- ja työyhteisövalmennus: hallinto-organisaatiosta aktiivinen verkosto

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Vaikka Mikkelissä on viime vuosina ollut monenlaista muutosta organisaatiouudistuksen, uuden strategian ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi, päätimme lähteä muuttamaan organisaatiokulttuuria keskustelevampaan ja vuorovaikutteisempaan suuntaan. Tämän uskomme lisäävän yhteistä ymmärrystä, avoimuutta ja luottamusta organisaatiossamme ja sitä kautta lisäävän myös työhyvinvointia. Tätä varen käynnistimme valmennuskokonaisuuden, joka samanasisältöisena kattoi koko Mikkelin kaupukiorganisaation n. 2000 työntekijää kaupungin johdosta, johtoryhmästä henkilöstöön.
Mikkelin tarina todeksi - valmennus toteutettiin vuosina 2018 - 2019.
Keskeisiä teemoja olivat vastuullisen vaikuttamisen lisääminen, vuorovaikutuksen lisääminen palvelurajojen yli, kestävän kulttuurin muutoksen tukeminen ja rohkeaan kokeilukulttuuriin kannustaminen.
Ratkaisu
Valmennuskokonaisuus toteutettiin yhteistyössä Humap Consultation oy.n kanssa. Suunnittelutyö tehtiin yhdessä Humap Consultationin konsulttien, Mikkelin kaupungin henkilöstöjohtajan ja projektipäällikön kanssa eri osapuolia ja tahoja konsultoiden. Puhuimme yhteisestä oppimisen matkasta, jonka aikana luomme edellytyksiä muutta ajattelukulttuuriamme ja sitä kautta siirtää muutosta myös toimintaan. Kuntaorganisaatio on perinteisesti jäykkä ja byrokraattinen ja tähän toivoimme saavamme muutosta.
Valmennus käynnistyi kaupungin johtoryhmästä edeten esimiesportaaseen ja sitten laajeten koskemaan koko henkilöstöä. Johtoryhmä ja esimiehet omilla ketterillä kokeiluillaan osallistaa ovat olleet esimerkkinä ja suunnan näyttäjinä. Kahden vuoden aikana kokoonnuimme erilaisiin työpajoihin, käytimme sähköistä työskentelyalustaa, vertaiscoaching-tapaamisia ja tehtäviä työyhteisöissä linkittäen ne arkiseen työntekoon. Yhtenä tärkeänä teemana on ollut johtajuuden tarkastelu ja suunnan kääntäminen osallistamiseen ja osallistumiseen.
Valmennukseen ei ole käytetty ulkopuolista rahoitusta. Mikkelin kaupungin resurssina, valmennuksen organisoijana sekä valmennuksen toteutukseen osallisujana on ollut nimetty projektipäälliikkö. Kaupungin johtoryhmä on toiminut valmennuksen ohjausryhmänä.
Tulokset
Valmennuksessa on pitkälti ollut kyse ajattelutapojen ja asenteiden muuttamisesta. Tästä syystä ajattelemme , että tämä valmennus on ollut käynnistämässä muutosta, joka tapahtuu pikkuhiljaa kaikkien yhteisen ymmärryksen ja tietoisuuden lisääntyessä. Konkreettisesti tuloksia on nyt jo tullut johtamiskäytäntöjen muutoksena osallistavampaan suuntaan, palaverikäytäntöjen uudistamisena koko organisaation tasolla, esimiesten vertaistuen lisääntymisenä sekä keskustelun lisääntymisenä.
Tavoitteena on ollut saada aikaan toimintatapoja, jotka jäävät elämään ja kasvamaan organisaatiossamme. Koska kyse on kuitenkin isosta, ei hetkessä tapahtuvasta muutoksesta, tuloksia odotamme tulevien vuosien aikana. Hankkeen päätteksi esimiehet ja kaupungin johtoryhmä koontuvat vielä marraskuussa 2019 reflektoimaan hankkeen toteutumista tavoitteiden suuntaisesti ja miettimään, kuinka jatkamme tästä eteenpäin. On meistä itsestämme kiinni, kuinka jatkossa pidämme kiinni hankkeen aikana opitusta ja kuinka sitä kehitämme edelleen.

Yhteyshenkilöt

Arja Hätinen
arja.hatinen(ät)mikkeli.fi
projektipäällikkö
Mikkelin kaupunki
Arja Hätinen
arja.hatinen(ät)mikkeli.fi
projektipäällikkö
Mikkelin kaupunki, Henkilöstöpalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta