12.7.2021
Limingan kunta, kunnallistekniikka, Fiksun liikkumisen suunnitelma -hanke, Liminka

Kevyesti liikkuvat kesätyöntekijät

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Limingan kunta toteuttaa parhaillaan Fiksun liikkumisen suunnitelma -hanketta, johon on saatu Traficomin rahoitus. Hankkeen tavoitteena on edistää ja kannustaa kuntalaisia lisäämään pyöräilyä ja kävelyä kaikessa liikkumisessa. Hankkeessa haluttiin myös vaikuttaa kesätyöntekijöiden liikkumistapoihin eri työpisteiden välillä siten, että siirtymät suoritettaisiin mahdollisimman pitkälti lihasvoimin.
Ratkaisu
Kunta on edellisen, vuonna 2017 tehdyn Fiksun liikkumisen suunnitelman aikaan liisannut polkupyöriä. Pyörät ostettiin hankkeen jälkeen kunnan omiksi ja niitä päätettiin hyödyntää kesätyöntekijöiden kulkuvälineinä, kun he siirtyvät työpisteesta toiseen. Polkupyörällä voi kuitenkin olla haastavaa liikkua, jos mukana on enemmän työvälineitä tai muuta tavaraa. Tämän vuoksi Limingan kunta hankki nyt toteutettavan Fiksun liikkumisen hankkeen yhteydessä cargo-pyörän, joka mahdollistaa suuremman kuorman kuljettamisen helposti työpisteestä toiseen. Car­go-pyö­rää käyt­tä­vät pääo­sin puis­to­puo­len ke­sä­työn­te­ki­jät siir­tyes­sään puis­tos­ta toi­seen.
Tulokset
Cargo-pyörä on todettu eko­lo­gi­seksi ja näp­pä­räksi vaih­toeh­doksi kul­ke­mi­seen ja työ­vä­li­nei­den kul­jet­ta­mi­seen. Cargo-pyörän ja tavallisten polkupyörien hyödyntämisestä kerätään tietoa kesän 2021 ajan, ja kokemusten pohjalta voidana harkita lisäpyörien hankintaa. Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä vähentää Limingan kunnan hiilidioksidipäästöjä sekä parantaa työntekijöiden hyvinvointia sekä terveyttä.

Yhteyshenkilöt

Katariina Huikari
katariina.huikari(ät)liminka.fi
Hankeasiantuntija
Limingan kunta
Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi
marja-riitta.vavuli-kiviniemi(ät)liminka.fi
Liikelaitosjohtaja (kunnallistekniikka), maisemasuunnittelija
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta