30.9.2021
Limingan kunta / liikuntapalvelut, Liminka

Henkilökohtainen valmennus elintapamuutokseen

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Tavoitteena oli luoda tukimalli, jossa tarjotaan valmennusta elintapojen kehittämiseen työntekijöille, joilla on työkyvyttömyys tai riski siitä.

Mallin tavoitteena oli löytää työterveyshuollon avustuksella henkilöitä, joille henkilökohtainen ja pitkäaikainen elintapaohjaus olisi hyvä tapa parantaa elämän laatua sekä työssäjaksamista. Tavoitteena on myös vähentää mahdollisia sairauspoissaoloja.
Ratkaisu
Mallia lähdettiin kehittämään yhdessä Limingan kunnan elintapaohjaajan, liikuntapalvelupäällikön ja henkilöstöasioista vastuullisena olevan henkilön kanssa.

Mallin kehittämisen lähtökohtana oli luoda palvelu, jossa tarjotaan merkittävää tukea elintapojen muuttamiselle kohti terveellisempää ja hyvinvoimenpaa arkea. Mallissa haluttiin hyödyntää ostopalveluina toteutettavaa valmennusta, joka suunnitellaan ja sekä toteutetaan yhdessä työntekijän, Limingan kunnan elintapaohjaajan, työterveyshuollon, esimiehen ja valmentajan yhteistyönä.
Tulokset
Malli on ollut toiminnassa noin 1,5 vuotta ja ensimmäisiä tuloksia mallin toimivuudesta ollaan jo saatu. Valmennuksen tarjoaminen on onnistunut tuomaan merkittäviä vähennyksiä sairauspoissaoloihin ja täten on investointina maksanut jo itsensä takaisin.

Kehittämistyötä mallin osalta jatketaan edelleen ja tavoitteena on luoda henkilökohtaiselle valmennukselle jatkomallia, jonka toteutusvaihtoehdoissa on pienryhmät sekä vuosittaiset tapaamiset.

Yhteyshenkilöt

Janne Laamanen
janne.laamanen(ät)liminka.fi
liikuntapalvelupäällikkö
Limingan kunta / liikuntapalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esihenkilöt
ja henkilöstö

Toimialat

Toiminnot

Teemat