19.11.2020
Limingan kunta, Liminka

Kuuntelemisen vartti lisää esimiehen läsnäoloa yksiköissä

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Limingan kunnassa on ollut käynnissä Kevan rahoittama työelämän kehittämishanke Palvellen, jossa on kehitetty kuntaan palvelevaa johtamiskulttuuria. Yhtenä osana hanketta tehtiin henkilöstölle eri palvelualueilta yhteensä 56 syvähaastattelua, joiden avulla pyrittiin löytämään keskeisiä esimiestyön haasteita. Näihin haasteisiin hankkeessa kehitettiin uudenlaisia ratkaisuja.

Yksi selvä tarve, joka laajasta haastatteluaineistosta nousi esille (ja joka on korona-aikana entisestään nostanut merkitystään) on ollut tarve esimiehen tuelle.

Osana Palvellen-hankkeen yhtä esimiesten työpajaa Limingan vanhuspalveluissa ideoitiin ketterä kokeilu, joka lisäisi esimiehen roolia arjessa ja lisäisi työntekijöiden tunnetta esimiehen läsnäolosta ja saavutettavuudesta. Hankkeessa ideoitujen kokeiluiden oli määrä olla ketteriä, arjen aidoista tarpeista nousevia ja ratkaisuiden tuli olla nopeasti ja helposti kokeiltavissa. Vanhuspalveluiden kokeilu nimettiin Kuuntelemisen vartiksi.

Ratkaisu
Kuuntelemisen vartti -kokeilu lähti ajatuksesta, että millä eri tavoin voisimme vahvistaa työntekijöiden esimiehen tuesta?

- Nykyisellään tiimipalaverit pidetään joka toinen viikko tiistaisin.

Tämän lisäksi voisi olla tuokioita, joissa esimiehelle itsellään ei olisi mitään kerrottavaa, vaan tilaisuuden, eli kuuntelemisen vartin, tavoitteena olisi vain ja ainoastaan työntekijöiden kohtaaminen ja kuunteleminen.

Kokeilu toteutettiin siten, että esimies "istuu alas" vapaamuotoiseen keskusteluun vähintään kerran viikossa - "kuuntelemisen vartti". Mitä työntekijöille kuuluu? Onko huolia, murheita, iloja tai suruja? Missä asioissa esimies voisi olla tukena tai missä asioissa esimies voisi olla auttamassa?

Tulokset
Kokeilua on toteutettu lokakuun 2020 aikana. Sen toteuttamisessa alkuun on ollut käytännön haasteita jo ihan poikkeusoloista johtuenkin, mutta idea on otettu pysyvään käytäntöön ja sitä toteutetaan Limingan vanhuspalvelukeskuksessa (Jousenkoti) sekä Kotihoidossa.

Alustavista tuloksista voidaan kertoa sen verran, että tarvetta tämän tyyppiselle toiminnalle on. Se antaa työkaluja sekä esimiehelle itselleen että esimiehen läsnäolon tuntua työntekijöille.

Kokeilun toteuttaminen ei maksanut mitään - idean saamisen jälkeen aloitettiin vain toteutus!

Yhteyshenkilöt

Laura Kelhä
laura.kelha(ät)liminka.fi
Hankeasiantuntija
Limingan kunta

Pirjo Uusitalo
pirjo.uusitalo(ät)liminka.fi
Hoivatyönpäällikkö
Limingan kunta
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esihenkilöt
ja henkilöstö

Teemat