15.10.2019
Lempäälän kylät ja kyläkoulut, Lempäälä

Kylillekin kyllä! - Lempäälän kylä-ja kyläkoulumessut

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Lempäälän kunnassa toimii kuusi kyläkoulua, joista jokaisen ympärillä on aktiivinen kyläyhteisö eri toimijoineen. Kyläkoulujen jo ennestään aktiivista yhteistyötä haluttiin vahvistaa järjestämällä yhteiset kylämessut, joissa paitsi koulut esittäytyvät kuntalaisille ja ulkopaikkakuntalaisille, haluttiin antaa myös esittäytymismahdollisuus kylien muille yrityksille ja yhdistyksille. Tavoitteena yhteistyön lisäksi oli tuoda esiin arvokas kylien kulttuuri ja kylien rikkaus, joka kunnassamme on. Uusimmassa opetussuunnitelmassa keskeisessä roolissa on lasten osallistaminen, monilukutaito ja yhteisöllisyys, sekä ennen kaikkea se, että opitaan yli luokkarajojen ja opitaan yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Niinpä selvänä alusta asti oli, että messut olivat lasten ideoimat ja toteuttamat aikuisten avustuksella.
Ratkaisu
Lukuvuoden 2018-2019 aikana kyläkoulujen oppilaat tapasivat säännöllisesti toisiaan ja suunnittelivat kevään 2019 messuja. Jokaisella koululla oli valittu oppilaiden toimesta messutyöryhmä, jotka omilla kouluillaan organisoivat messujen suunnittelua ja toteutusta. Säännöllisten kokousten lisäksi Pedanettia käytettiin sähköisenä alustana yhteistyössä, samalla vahvistaen oppilaiden tvt -taitoja. Messut olivat koko lukuvuoden teema oppimisessa ja esimerkiksi lukuvuoden aikana tehtiin käsitöitä siten, että niistä koottiin käsityönäyttely messuille.

Oppilaat hankkivat yhteistyökumppanit soittamalla ja vierailemalla kylien eri toimijoiden luona ja samalla jokainen koulu sopi lukuvuoden aikana tehtävästä yhteistyöstä messujen lisäksi. Jokaiselta kylältä saatiin yhteistyökumppaneita eri yrityksistä ja yhdistyksistä yhteensä lähes 60. Kauppakeskus Ideapark saatiin yhdeksi yhteistyökumppaniksi ja tästä syystä messut oli mahdollista järjestää Ideaparkin keskusaukiolla ja parkkialueella. Messuista tuli kunnan tasolla hyvin näkyvä: sitä mainostettiin kunnan somekanavilla, Ideaparkin mainosscreeneillä ja lehdissä. Myös paikallislehti haastatteli lapsia tehden messujen järjestämisestä artikkelin. Mainokset olivat lasten suunnittelemia ja tekemiä.

Jokaisella yrityksellä ja yhdistyksellä oli messuilla oma osastonsa, joissa myös koulut esittäytyivät omilla toimintapisteillään. Oppilaat olivat itse suunnitelleet osastojensa sisällöt, jotka koostuivat monenlaisesta aktiivisesta ja messuvieraita osallistavasta toiminnasta. Lisäksi messuilla oli nähtävissä jokaisen kylän omaleimaisuus ja ainutlaatuisuus sekä se, kuinka paljon eri alojen osaajia kunnassamme on.

Messualueen lisäksi myös ulkona oli erilaista näkemistä ja tekemistä esim. ratsastusta ja monenlaisiin ajoneuvoihin ja koneisiin tutustumista. Messuille lapset olivat myöskin valmistelleet erilaisia esityksiä, joita he esittivät Keskusaukion lavalla messujen ajan. Yritykset ja yhdistykset olivat tehneet toiminnastaan mainoksia, joita esitettiin Ideaparkin screenillä.

Messupäivä lauantai 30.3.2019 oli koulun oppilaille koulupäivä, joten jokainen oppilas vanhempineen vieraili messuilla päivän aikana. Kaikkiaan tapahtuma keräsi noin 500 oppilasta perheineen. Tapahtuman vaikuttavuus oli suuri, sillä tapahtumapäivänä Ideaparkissa oli paljon muitakin kuntalaisia ja asiakkaita ympäri Suomen, jotka myös vierailivat messuilla. Messut avasi Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö ja myös kunnan sivistystoimi vieraili messuilla. Messut olivat melkoinen osoitus talkootyön voimasta ja siitä, että pienistä puroista voi syntyä suuri joki. Kustannuksia ei siis osallistuneille tullut juuri lainkaan. Messut olivat koko perheen ilmaistapahtuma eikä tapahtuma ollut myyntitapahtuma.

Monet yrityksistä olivat messuihin niin tyytyväisiä, että halusivat lahjoittaa lapsille stipendejä jaettavaksi lukuvuoden päättyessä. Myös yhteistyötä on jatkettu koulujen ja eri toimijoiden kanssa messujen jälkeen. Messut olivat osa opetussuunnitelman moni- ja laaja-alaisia oppimiskokonaisuutta.
Tulokset
Messut olivat iso teko pieniltä toimijoilta ja niiden myötä yhteistyö kasvoi merkittävästi ja lisäsi kuntalaisten tietämystä kunnan kylien elinvoimaisuudesta. Lapsille messujen toteuttaminen ja itse päivä ovat olleet ikimuistoinen oppimikokonaisuus, jossa tapahtui monenlaista oppimista ja syntynyt yhteistyö jatkuu yhä edelleen.
Liitteet
Kyläjakyläkoulumessut2019.pdf

Yhteyshenkilöt

Heidi Rantanen
Heidi.Rantanen(ät)lempaala.fi
Luokanopettaja
Lempäälän kunta/Kuokkalan koulu
Heidi Rantanen
Heidi.Rantanen(ät)lempaala.fi
Luokanopettaja
Lempäälän kunta

Sami Vigren
sami.vigren(ät)lempaala.fi
Rehtori/luokanopettaja
Kelhon koulu
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat