20.5.2020
Jyväskylän kaupunki, kaupunginsairaala, Jyväskylä

Liikennevalomalli helpottamaan hoitajien työtaakkaa

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Potilasjako oli yököille välillä todella haastava tehdä. Oli vaikeaa muistaa puolen osaston potilaiden hoidon tarvetta. Siksi jaot olivat välillä todella epätasaisia. Jollakin saattoi olla kolme vuodepotilasta ja toisella taas kolme omatoimista. Työtaakka ei jakautunut reilusti hoitajien kesken. Myös tyhjät potilaspaikat jaettiin hoitajille. Tässä jollekin hoitajalle ei välttämättä työvuoron aikana tullut yhtään potilasta ja toiselle saattoi taas tulla kolme. Näin ollen jollakin saattoi olla vain kolme potilasta ja toisella kuusi.
Ratkaisu
Potilasjakokarttaan merkattiin potilaat väreittäin. Vihreä tarkoittaa omatoimista potilasta, keltainen hoitajan apua tarvitsevaa potilasta ja punainen vuodepotilasta. Myös syötettävät merkattiin kirjaimella S ja haavapotilaat kirjaimella H.

Samoin jakotauluun alettiin merkata työparit. Jokaisella työntekijällä on oma työpari, joka on käsiparina raskaampien potilaiden kanssa. Samoin saapuvat potilaat tulevat järjestyksessä näille työpareille. Tyhjien paikkojen jakamisesta luovuttiin.

Liikennevalomalli kehitettiin omin voimin ja meidän tarpeisiimme. Kustannuksia tästä ei syntynyt.
Tulokset
Potilasjako on tasainen ja kaikilla hoitajilla on suurin piirtein sama työmäärä työvuoron aikana. Jokaiselle on selvää, kuka on vastuussa seuraavasta tulevasta potilaasta. Myös uudet potilaat jakaantuvat nyt tasaisesti.

Liikennevalomallia on laajennettu kaikille osastoille. Jokainen osasto pystyy oman profiilinsa alla muokkaamaan mallia itselleen sopivaksi. Malli on koettu hyvänä. Se jakaa työtaakkaa tasaisesti kaikille.

Yhteyshenkilöt

Jenna Kormano
jenna.kormano(ät)jyvaskyla.fi
lähihoitaja
Jyväskylän kaupunki, kaupunginsairaala
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta