13.9.2023
Kangasalan kaupunki, varhaiskasvatus, Kangasala

Vertaismentorointi Kangasalan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Varhaiskasvatuksessa oli tarve vahvistaa eri ammattiryhmien ammatti-identiteettiä ja saada eväitä omaan työhön varhaiskasvatuksen arjessa. Myös uusille, uransa alkuvaiheessa tai pitkään työelämästä poissa olleille työntekijöille haluttiin tarjota mahdollisuus vaihtaa ajatuksia samaa työtä tekevien kanssa. Tavoitteena oli myös tukea henkilöstön työhyvinvointia.

Ratkaisu
Tampereen yliopistolla järjestettiin yhteistyössä seudun kuntien kanssa mentor-koulutusta varhaiskasvatuksen opettajille, lastenhoitajille ja varhaiskasvatusyksiköiden johtajille vuosina 2018-2019. Koulutuksiin lähti Kangasalta neljä opettajaa, kolme lastenhoitajaa ja kaksi johtajaa. Koulutuksen aikana käynnistettiin mentorointiryhmät kaikille kolmelle ammattiryhmälle; varhaiskasvatusyksiköiden johtajat, varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen lastenhoitajat.

Ensimmäisen vuoden jälkeen mentorointiryhmiä on järjestetty joka vuosi opettajille ja lastenhoitajille. Korona-aikana mentoroinnit toteutettiin Teamsin kautta, muulloin yhteisinä tapaamisina. Toteutustapa on vaihdellut, esimerkiksi välillä mentorointi on toteutunut parimentorointina (kaksi mentoria ja kuusi aktoria), välillä yhden mentorin vetämänä pienryhmänä (3-6 aktoria). Johtajien mentorointi on ollut myös yksilömentorointia. Myös mentorointiryhmän teema ja tapaamiskertojen määrä (2-7 kertaa) on vaihdellut vuosien aikana.

Mentorointi perustuu avoimuudelle ja luottamukselle, ja prosessiin sitoudutaan koko mentoroinnin ajaksi. Mentorointi pohjautuu tasavertaiseen vuorovaikutussuhteeseen, jossa mentori ja aktori pohtivat työhön liittyviä kysymyksiä, peilaavat kokemuksiaan ja vaihtavat tietoa työstä. Mentoreille maksetaan mentoroinnista korvaus.

Mentorointiin on osallistunut tähän mennessä jo noin 100 varhaiskasvatuksen työntekijää eli noin 30% kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.Tulokset
Mentorointi on tukenut henkilöstön ammatillista osaamista ja työssä kehittymistä. Ammatti-identiteetti ja työssä jaksaminen on vahvistunut. Mentorointikeskustelut ovat olleet voimaannuttavia ja niiden kautta varmuus omaan tekemiseen ja ammatillisuuteen on lisääntynyt. Ymmärrys työn tekemisestä eri tavoilla on lisääntynyt ja työhyvinvointi parantunut. Henkilöstö on mentoroinnin kautta päässyt myös rakentamaan ja laajentamaan ammatillista verkostoaan.

Vertaismentorointia jatketaan edelleen, sillä se koetaan edelleen tarpeelliseksi.

Yhteyshenkilöt

Katri Jaakkola
katri.jaakkola(ät)kangasala.fi
Varhaiskasvatuksen suunnittelija
Kangasalan kaupunki
Taina Savolainen
taina.savolainen(ät)kangasala.fi
Varhaiskasvatuksen aluejohtaja
Kangasalan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta