14.10.2022
Siun sote, henkilöstöpalvelut, Joensuu

Onnistumiset näkyväksi kampanjalla pitovoimaa

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Tavoitteena oli tuoda esille onnistumisia arjen työssä neljän viikon ajan. Niitä lähdettiin tuomaan esille osallistamalla työntekijöitä kampanjamuotoisen sisäisen viestinnän keinoin.

Kulunut kevät oli monella tapaa poikkeuksellinen, työn tekemistä haastoivat mm. korona, vaikea resurssitilanne sekä osaltaan myös valtakunnalliset työtaistelutoimenpiteet. Toimintaympäristö on siis ollut monin tavoin kuormittava. Kampanjan kautta halusimme ilostuttaa ja innostaa henkilöstöämme, tuoda esille ja vahvistaa työn voimavaratekijöitä.
Ratkaisu
Meidän organisaatiossamme toteutetaan vuosittain työhyvinvointikysely. Sen vastausten perusteella suurin osa työntekijöistä kokee työnsä Siun sotella merkitykselliseksi ja työyhteisön sekä oman lähiesihenkilön arjessa kannatteleviksi voimavaroiksi.

Kampanjatempauksella pyrittiin kiinnittämään huomiota näihin työn voimavaratekijöihin, joita työyhteisöissä kannattaa vaalia. Teimme viestintäsuunnitelman ja kirjoitimme kampanjapostauksia intraan eli sisäisen viestinnän kanavaamme.

Neljän kampanjaviikon aikana tavoitteenamme oli tuoda esille onnistumisia arjen työstä. Yhdellä viikolla mietimme; mikä meillä Siun sotessa tuottaa iloa työssä. Toisella viikolla keskitymme palautumiseen ja parilla viikolla ilmiannoimme huippuja kollegoita ja työyhteisöjä.

Kampanjapostauksemme saivat huiman määrän lukukertoja ja työntekijät osallistuivat innokkaasti kampanjaviikkojen tempauksiin.

Mietimme erilaisia keinoja osallistaa työntekijöitä. Meillä oli esimerkiksi pikakyselyä, arvontoja, webinaari sekä mahdollisuus ilmiantaa huippuja kollegoja tai työyhteisöjä. Saimme kampanjaviikolle myös arvontapalkintoja paikalliselta yritykseltä ja toteutimme ”rastisuunnistuksen” intrassa. Kun työntekijä löysi vihjeiden avulla rastin – hän pääsi osallistumaan arvontaan.

Kustannuksia kampanjasta ei koitunut. Teimme kampanjan omin voimin kahden suunnittelijan työpanoksella.
Tulokset
Nähdyksi ja huomioiduksi tuleminen on ihmisen perustarve, arjen kiireessä se usein unohtuu. Kampanjan teemaviikkojen kautta saatiin tuotua esille meidän huippuammattilaisiamme työkavereiden ilmiantamana ja välitettyä heille kiitosta ja arvostusta, jonka he ovat ansainneet.

Lisäksi kampanjan aikana kohdistettiin katse tietoisesti siihen mikä tuottaa työssä iloa ja missä on onnistuttu. Onnistumisia tuotiin paljon esille ja kampanjaviikkojen aikana niiden näkyväksi tekeminen koettiin tärkeäksi.

Kampanjaviikkojen aikana välitettiin huomioiduksi tulemisen, välittämisen ja työn ilon sanomaa, mikä aiheutti tyytyväistä hyrinää henkilöstön keskuudessa.

Kampanjaviikot tempaisivat henkilöstön mukaansa. Työntekijät osallistuivat innokkaasti kampanjaviikkojen eri tempauksiin.

Pitovoimaan voi vaikuttaa pienilläkin asioilla; kiitos, palaute, arvostus ja katseen kohdistaminen oman työn hyviin puoliin ovat pieniä, mutta merkityksellisiä askeleita sote-alan organisaatiokulttuurin muuttamiseen ja sitä kautta pitovoiman lisääntymiseen.

Kehittämistyötä jatketaan edelleen. Olemme kampanjaviikkojen jälkeen jatkaneet onnistumien esille tuomista Siun soten rekryn ulkoisissa viestinnän kanavissa (Instagram ja Facebook). Julkaisemme joka perjantai em. kanavissa työniloasiunsotessa -hashtagilla poimintoja siunsotelaisten työnarjesta sekä työhyvinvointiin liittyvistä asioista ja näin pyrimme tuomaan esille onnistumisia ja lisäämään Siun soten pito- ja vetovoimaa työnantajana.

Joulukuussa meillä on tulossa myös vastaavanlainen viestinnällinen tempaus joulukalenterin muodossa.

Yhteyshenkilöt

Päivi Burman
paivi.burman(ät)siunsote.fi
Työhyvinvointisuunnittelija
Siun sote
Katri Parviainen
katri.parviainen(ät)siunsote.fi
Henkilöstösuunnittelija
Siun sote
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta