25.10.2022
Päijät-Sote, Lahti

Onnistumisista iloa ja oppia työhön

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Päijät-Sotessa on toteutettu Mitä kuuluu? työhyvinvointikysely, josta nousi kehittämiskohteeksi työn kuomitustekijöiden kuten eettisen kuormituksen ja työstressin vähentäminen. Työntekijät kokivat työn kuormituksen lisääntyneen sekä työstä palautuminen oli haastellista.

Positiivisen palautteen on todettu lisäävän työntekijöiden motivaatiota sekä työn tekemisen iloa. Positiivisen palautteen saanut työntekijä tuntee tulleensa huomioiduksi ja kuulluksi. Arvostuksen ja yhteenkuuluvuuden tunne lisääntynvät ja itsetunto ja itsetuntemus kasvavat.

Onnistumisten huomioiminen ei lisää ainoastaan työntekijän kykyä oppia onnistumisista ja vahvuuksista vaan koko työyhteisön kykyä oppia. Onnistuneen työtehtävän tai vaikkapa ystävällisen tervehdyksen huomioiminen kertoo työtekijälle, että tällä tiellä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Tavoitteenamme oli lisätä työntekijälähtöisyyttä ja kannustaa työntekijöitä havaitsemaan onnistumisia. Myönteisessä ajattelussa on voimaa. Resilienssimme vahvistuu, jos pystymme kiinnittämään huomiota positiivisiin asioihin ja voimavaratekijöihin. Työyhteisö voi yhteisissä keskusteluissa pohtia, miksi onnistuttiin ja voidaanko onnistumisesta oppia yhteisesti.

Onnistumiset lisäävät työntekijöiden turvallisuuden tunnetta ja kuten tiedämme työtekijöiden turvallisuus on myös asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Ratkaisu
Ensihoidossa onnistumisista on ilmoitettu jo pidempään LFE (Learning for Excellence) -konseptilla, joka perustuu tutkitmusnäyttöön. Toimintamallista oli ensihoidossa hyviä kokemuksia ja siksi se haluttiin laajentaa koko Päijät-Soten henkilöstön käyttöön. Ilmoittajien määrän kasvaessa otettiin käyttöön PosiPro-järjestelmä, joka on osa HaiPro -kokonaisuutta. Ilmoittamista ja käsittelyä helpottaa tuttu formaatti.

Vuoden alusta onnistumisilmoituksia on tehty 360. Ilmoituksissa korostuvat motivaatio, asenne ja työyhteisötaidot. Lähes kaikissa tulleissa ilmoituksissa on koettu onnistumisten vaikuttaneen positiivisesti joko työtyytyväisyyteen tai asiakas/potilastyytyväisyyteen.

Onnistumista keskustellaan työyhteisössä ja osa onnistumista on otettu työyhteisöjen uudeksi tavaksi tehdä työtä. Onnistumisilmoitusten käyttöönotto on osa Päijät-Soten henkilöstöstrategian käytännön toteutusta.
Tulokset
Lähes kaikissa 360 ilmoituksessa on koettu onnistumisten vaikuttaneen positiivisesti joko työtyytyväisyyteen tai asiakas/potilastyytyväisyyteen. Onnistumista keskustellaan työyhteisössä ja osa onnistumista on otettu työyhteisöjen uudeksi tavaksi tehdä työtä. Onnistumisia on jaettu myös Intranetissä.

Esimerkkinä onnistumisesta:
Hoitaja tuli tarjoamaan apua osastollemme , koska omassa työyksikössä oli erittäin rauhallista ja työt tehtynä. Mahtava asenne, ilolla otimme apua vastaan, kiitos!

Yhteyshenkilöt

Minna Aho
minna.aho(ät)phhyky.fi
Projektipäällikkö
Päijät-Sote
Marita Simola
marita.simola(ät)phhyky.fi
Työhyvinvointipäällikkö
Päijtä-Sote
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta