13.10.2023
Heinolan kaupunki/Yhteiset palvelut, Heinola

Osallistuvan budjetoinnin kokeilu

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Haluttiin lähteä kokeilemaan osallistuvaa budjetointia yhtenä osallisuuden muotona. Tästä tuli myös valtuustoaloite. Asetettiin tavoitteeksi kolmen vuoden kokeilu. Tarkoituksena oli tuoda kaupungin toimintaa ja rahankäyttöä läpinäkyvämmäksi sekä saada enemmän kaupunkilaisten ääntä ja ideoita näkyviin kehittämisessä.
Ratkaisu
Kokeilu käynnistettiin v. 2022, jolloin kaupungin johtoryhmä linjasi etenemisen ja päätti kokeilusta. Perustettiin työryhmä ja otettiin mallia muista kunnista. Matkan varrella prosessia on tiivistetty, viestintää kehitetty ja johtoryhmä on tiiviisti mukana mm. lopullisten ideoiden hyväksymisessä äänestykseen. Myös asukkaat ovat tiivisti mukana. Kehittämistyö on tehty kokonaan omin voimin. Kaupungin nettisivuilta löytyy tietoa siitä, mitä kaikkea osbulla voi saada aikaan.


Tulokset
Tavoitteena ei ollut saada säästöjä. Prosessia on kehitetty vuosittain. Kaupunkilaiset ovat päässeet mukaan myös työpajaan, jossa ideoita käsitellään. Viestinnän kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni kaupunkilainen tietää osbusta, vaikka ei osallistuisikaan. Eli vuoropuhelu ja tietämys on kaupunkilaisten ja kaupungin välillä on lisääntynyt ja tätä kautta myös osallisuuden kokemus. Ilahduttavaa on, että myös nuoret on saatu mukaan ja kiinnostumaan osbusta. Nuorten ideoita on myös saatu myös toteutukseen, kuten esimerkiksi mopopaja ja mopomiitti.
Linkit
https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/osbu/

Yhteyshenkilöt

Hanna Hurmola-Remmi
hanna.hurmola-remmi(ät)heinola.fi
hallinto- ja kehitysjohtaja
Heinolan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta