6.9.2019
Hausjärven kunta, Hausjärvi

Pääluottamusmiesyhteistyöfoorumi

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kunnassamme ei ollut aikaisemmin muuta toimintatapaa kuin viralliset yhteistoimintakokoukset, joissa pääluottamusmiehet ja työnantaja tapasivat. Tarve yhteiselle keskustelulle ja kokonaiskuvan luomiselle oli suuri. Syksyllä 2018 päätimme aloittaa säännölliset pääluottamusmiesyhteistyöfoorumit. Foorumiin kokoontuvat pääluottamusmiehet sekä henkilöstöpäällikkö keskustelemaan ajankohtaisista asioista, kehittämistarpeista, onnistumista, tulevaisuudesta sekä kokonaiskuvasta yleensä.
Yhteistyöfoorumi-toimintatavalla haluttiin vahvistaa yhteistä näkemystä mm. henkilöstöasioista, työhyvinvoinnista ja työoloista kokonaisvaltaisesti. Säännölliset tapaamiset vahvistavat myös luottamusta toimijoiden välillä. Asioista on lupa keskustella kriittisestikin ja onnistumista riemuistaan yhdessä.
Ratkaisu
Toimintatavan luomisessa ja ylläpitämisessä avainasemassa ovat aktiiviset pääluottamusmiehet ja henkilöstöpäällikön vahva visio siitä, että yhdessä pystymme ylläpitämään ja kehittämään työhyvinvointia kunnassamme.
Säännöllisestä tapaamisestamme pidämme kiinni. Kevät- ja syyskauden foorumitapaamiset sovitaan jo edellisen kauden viimeisessä tapaamisessa.
Tulokset
Yhteinen rohkea, kokoustekniikasta vapaa ajatustenvaihto on lisääntynyt ja tämän myötä ymmärrys kokonaiskuvasta ja sen tärkeydestä. Yhteistyöfoorumin toimintatavassa ei suoranaisesti voida mitata syntyvän säästöjä. Kuitenkin kehittävä, arvostava ja samaan tavoitteen saavuttamiseksi työskentely näkyvät työyksiköissä henkilöstölle työhyvinvointina, joka heijastuu kuntalaisille palveluiden muodossa.

Yhteyshenkilöt

Lilli Salomaa
lilli.salomaa(ät)hausjarvi.fi
henkilöstöpäällikkö

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta