29.8.2022
Limingan kunta, Vanamon päiväkoti/ Tupos, Liminka

Pedagogiset kuulumiset

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Vanamon päiväkodissa muutettiin huoltajille kerrottavien kuulumisten kertomistapaa kevättalvella. Idea saatiin alun perin varhaiskasvatuksen opiskelijalta kehittämisajatuksena ja sitä työstettiin varhaiskasvatuksen opettajien pedagogiikkapalavereissa. Ajatuksena oli avata huoltajille paremmin ryhmissä päivittäin tapahtuvaa vahvaa pedagogista toimintaa ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman sisältöä sekä lasten osallisuutta - eli kaikkea sitä, mihin työ ja työn suunnittelu varhaiskasvatuksessa perustuu.
Ratkaisu
Päivittäisiin kohtaamisiin kehiteltiin pohja, josta kuka tahansa työntekijä voi helposti lukea lapsen päivän tärkeimmät kuulumiset: miten ruoka on maistunut, kauanko päiväunia on nukuttu, mutta enemmän painottuen siihen mitä lapselle kuuluu – kenen kanssa hän on viihtynyt, mitä leikkejä leikkinyt, mitä ehkä oppinut ja missä lapsi on päivän aikana onnistunut. Lisäksi perinteistä viikko- tai kuukausitiedotetta muokattiin paremmin pedagogiikkaa avaavaksi. Perinteisesti tiedote on ollut tulevaan painottuva, jossa kerrotaan mitä lähitulevaisuudessa on ryhmän suunnitelmissa. Nyt näkökulma käännettiinkin enemmän menneeseen: mitä ryhmässä on tehty ja ennen kaikkea miksi on tehty – mikä on ollut toiminnan pedagoginen tavoite, miten se liittyy varhaiskasvatussuunnitelmaan ja miten lapset ovat saaneet osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
Tulokset
Uudenlaista kuulumisten kerrontatapaa oli ehditty kokeilla vasta muutaman kuukauden ajan, kun laajemmassa palautekyselyssä saatiin jo huoltajilta positiivista palautetta siitä. Moni koki, että nyt vasta tieto kulkee oikeasti ja pedagogiset perustelut toiminnalle avautuvat kotiin saakka. Uutta toimintamallia jatketaan ehdottomasti myös tulevaisuudessa.

Yhteyshenkilöt

Annemari Tieva
annemari.tieva(ät)liminka.fi
vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
Limingan kunta, varhaiskasvatus
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esihenkilöt
ja henkilöstö

Toimialat

Toiminnot

Teemat