23.10.2023
Utsjoen kunta, elinvoimatoimi, Utsjoki

Perehdytysmateriaali saamelaiskulttuuriin ja saamen kieliin

Yhteistyössä: Enontekiö
Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Saamelaisalueen kunnissa tuotetaan palveluja sekä saamen että suomen kielillä. Kunnassa koettiin tarpeelliseksi koota perehdytyspaketti saamelaiskulttuurin ulkopuolelta tuleville työntekijöille tietoisuuden lisäämiseksi. Sama tarve on myös muissa saamelaisalueen kunnissa ja organisaatioissa, joissa monikulttuurisuus on keskiössä.

Yhdessä Enontekiön kunnan ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa lähdettiin suunnittelemaan Työhyvinvointia saamelaisalueella -hanketta (ESR), jonka yhtenä tavoitteena oli henkilökunnan tietoisuuden lisääminen saamen kielistä ja kulttuurista sekä saamelaisten oikeuksista alkuperäiskansana.
Ratkaisu
Työhyvinvointia saamelaisalueella -hankkeen (1.3.2021 - 31.10.2023) toteuttavat Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Utsjoen kunta. Euroopan sosiaalirahaston, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja toteuttajien lisäksi hanketta rahoittaa Enontekiön kunta.

Hankkeessa on tuotettu perehdytysmateriaali saamelaiskulttuuriin ja saamen kieliin. Perehdytysmateriaali on itseopiskeltava tietopaketti, joka sisältää videoita ja linkkejä lisämateriaaliin, joiden avulla tietämystään voi syventää oman mielenkiinnon ja työtehtävien vaatimusten mukaan.
Tulokset
Perehdytysmateriaali on erinomainen työkalu saamelaiskulttuurin ulkopuolelta tulevalle työntekijälle. Sen avulla työntekijän tiedot ja ymmärrys saamen kielistä ja kulttuurista lisääntyy. Riittävä tieto ja ymmärrys saamen kulttuurista, kielistä ja oikeuksista ovat edellytyksiä sille, että saamenkieliset lakisääteiset palvelut ovat asianmukaisesti toteutettuja ja saatavilla ja niistä tiedotetaan riittävästi. Perehdytysmateriaali tukee työyhteisöjen monikulttuurisuutta koskevaa kommunikaatiota.
Liitteet
Perehdytysmateriaali saamelaiskulttuuriin ja saamen kieliin.pdf

Yhteyshenkilöt

Tanja Lepistö
tanja.lepisto(ät)utsjoki.fi
Vt. Kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja
Utsjoen kunta
Riikka Keskiaho
riikka.keskiaho(ät)utsjoki.fi
Hankekoordinaattori
Utsjoen kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta