16.10.2023
Limingan kunta / Omaisuuden hallinta / Rakennusvalvonta, Liminka

Rakennustarkastajien yhteistyöverkoston virittäminen

Yhteistyössä: Tyrnävä, Muhos, Utajärvi, Ii, Kempele, Lumijoki
Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Idea lähti alunperin Limingan kunnan hallinnoiman DigiHelppi – Henkilöstön digitaidot kuntoon yhteistyöllä -hankkeesta. Hankkeessa ovat mukana myös Tyrnävän ja Utajärven kunnat, joten ensiksi Tyrnävän ja Limingan rakennustarkastajat pyydettiin miettimään digitaitoijen ja muun yhteistyön kehittämistä.

Rakennustarkastajat ovat monessa kunnassa aika yksinäisiä toimijoita, jotka pähkäilevät kuitenkin jatkuvasti samoja asioita kuin viereisen kunnan tarkastaja. Kehittämisellä tavoiteltiin sitä, ettei samaa pyörää tarvitse keksiä joka kunnassa aina uudelleen. Näin saadaan myös hyvin vertaistukea sekä vältetään ammatillista yksinäisyyttä.
Ratkaisu
Kehittämisessä ensiksi kokoonnuttiin hankkeen projektipäällikön ja -koordinaattorin sekä Tyrnävän ja Limingan rakennusvalvontojen kanssa miettimään toteutusta. Päädyttiin luomaan yhteinen Teams-tiimi, johon lisätään seudun rakennustarkastajat. Teams-tiimissä voidaan käydä kevyemmin keskustelua, sekä muokata yhteisiä tiedostoja.

Hyvä esimerkki on, että kaikkien rakennusjärjestykset ja taksat löytyvät nyt samasta paikasta. Toimintaa jalkautettiin Utajärvellä pidetyssä rakennustarkastajien seudullisessa palaverissa, jossa DigiHelppi -hankkeen puolesta järjestettiin kattava esittely mahdollisuuksista.

Esittelytilaisuuden jälkeen kaikki 11 rakennustarkastajaa eri kunnista antoivat suostumuksensa liittyä uuteen Teams-tiimiin. Jäseniä tiimissä on nyt Limingasta, Tyrnävältä, Utajärveltä, Muhoksesta, Kempeleestä, Iistä ja Lumijoelta. DigiHelppi hankkeen puolesta saatiin Teamsin-tiimiin liittymisestä hyvät ohjeet.

Kustannuksia ei syntynyt yhtään, joten teko on oivallinen esimerkki siitä, miten ilmaisillakin toimilla saadaan kaikkien työtä helpoitettua.
Tulokset
Nyt on huomattavasti helpompi lähestyä kaikkien mukana olevien kuntien rakennustarkastajia kerralla. Tällä tavalla sähköpostiketjut jäävät toivottavasti unholaan, kun keskusteluja voidaan käydä paljon helpommalla tavalla. Lisäksi kun on tulossa suuria muutoksia rakennusvalvontoihin, rakennusjärjestyksiin, taksoihin ynnä muihin, on helppo kirjoitella ja muokata yhteisiä tiedostoja omassa työtilassa.
Liitteet
Seudullinen tapaaminen Rokua Tyrnava.pdf

Yhteyshenkilöt

Antti Suominen
antti.suominen(ät)liminka.fi
Rakennustarkastaja
Limingan kunta
Heidi Niemelä
heidi.niemela(ät)liminka.fi
Projektipäällikkö
Limingan kunta

Nea Tuomaala
nea.tuomaala(ät)liminka.fi
Projektikoordinaattori
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta