15.9.2020
Porin kaupunki, Porin perusturva Suun terveydenhuolto, Pori

Satsataan suunterveyteen

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Uusi kehittämisidea syntyi, kun koronan aiheuttamat poikkeusajat alkoivat. Pohdimme, kuinka tietoa suunterveyden ylläpitämisestä saataisiin jaettua, kun ihmiset keskittävät suurimman osan omasta terveydenhuollostaan koronan välttelyyn. Kehittämiseen ryhdyttiin, koska pelättiin, mitä tapahtuu, jos ihmiset eivät enää pidä huolta suunterveydestään.

Aloimme kehittää uusia toimintamalleja, työprosesseja ja tapoja suunterveyden edistämiseen. Tavoitteeksi asetettiin, että jokaisella olisi mahdollisuus saada tietoa suunterveyden hoidosta mahdollisimman monipuolisesti ja ettei kukaan jäisi ilman neuvoja ja tukea.

Suunnittelimme ja kuvasimme työpaikallamme videon Porin perusturvan Instagramiin hampaiden harjauksesta ja hampaiden välien puhdistuksesta. Lisäksi lisäsimme samalle tilille kuvallisia tietoiskuja nuuskasta ja sen haitoista.

Toisena lähestymistapana kehitimme julisteen otsikolla "Panosta suun terveyteen". Tässä pyrittiin tuomaan esiin värikkäillä kuvilla ja selkeillä tietoiskuilla terveellisen ravinnon ja hyvän suunterveyden tärkeyttä. Julisteita asetettiin esille ympäri kaupunkia, muun muassa Porin uimahallin näyttötaululle, sairaalaan, terveysasemille, kouluihin ja hammashoitoloihin. Lisäksi julistetta jaettiin useaan eri sosiaalisen median kanavaan. Tavoitteena oli jakaa tietoa mahdollisimman moneen eri paikkaan ja saada ihmiset taas muistamaan suunterveyden tärkeyden.

Kolmantena toimintamallina koulujen opettajille ja oppilaille kehitettiin laajoja tietopaketteja suunterveyden ylläpidosta, nuuskan haitoista ja terveellisestä ravinnosta. Idean perustoimintaperiaattena oli, että opettajat näyttivät ja esittelivät näitä tietopaketteja oppilaille. Tällä toimintamallilla haluttiin kehittää suunterveydenhuollon ja koulujen yhteistyötä entisestään sekä samalla muistuttaa suunterveyden, säännöllisen hampaiden harjauksen ja hyvän ravinnon tärkeydestä.

Viimeisenä uutena toimintamallina pyrimme käyttämään digitalisaatiota ja Microsoft Teamsiä hyväksi. Pidimme Teamsin kautta etäyhteydellä oppilaille laajoja oppitunteja eri suunterveyden osa-alueista.

Kaikilla näillä uusilla toimintamalleilla ja kehitysideoilla haluttiin myös poikkeusaikana muistuttaa suunterveyden ja hampaiden hoidon vaikutuksesta koko ihmiskehon hyvinvointiin.
Ratkaisu
Ensimmäisenä kehitysaskeleena toimi aikaisemmin mainitsemani videon kuvaaminen. Etsimme työpaikalta kuvaamiseen sopivan sijainnin ja kuvausta varten tarvittava rekvisiitta asetettiin paikoilleen. Videon päätehtävänä oli viestittää katsojille oikeaoppisesta hampaiden harjaustekniikasta ja välien puhdistamisesta.

Tämä toimintamalli erosi aikaisemmista työtavoista niin, että olimme henkilökohtaisesti yhteydessä Porin viestinnän suunnittelijaan. Pyysimme häntä lataamaan videon hampaiden harjauksesta ja lankauksesta Porin perusturvan Instagramin tarinoihin sekä tallentamaan videon tarinan kohokohtiin, jotta oli mahdollisuus katsoa video myös jälkikäteen.

Tietoiskut nuuskasta pyrittiin tekemään mahdollisimman informatiivisiksi ja mielenkiintoa herättäviksi. Viestintäsuunnittelijan tekemän graafisen ilmeen sekä meidän keräämämme informaatiopaketin avulla pystyttiin luomaan uusia näyttävämpiä tietoiskuja nuuskasta. Myös nämä lisättiin Porin perusturvan Instagramin tarinaan ja kohokohtiin. Tässä kehittämishankkeessa olivat mukana Porin perusturvan viestintäsuunnittelija, suuhygienisti ja suun terveydenedistäjä/hammashoitaja.

Porin perusturvan suun terveydenedistäjä ja viestintäsuunnittelija suunnittelivat Panosta suun terveyteen -julisteen. Viestintäsuunnittelija loi julisteelle mielenkiintoa herättävän graafisen ilmeen samalla, kun suun terveydenedistäjä keräsi julisteeseen tarvittavat faktat ja kuvat. Lisäksi suun terveyden edistäjän pyynnöstä kilpauimari Matti Mattsson lähti mukaan kampanjan keulahahmoksi. Ennen kuin juliste voitiin asettaa esille ilman lisäkustannuksia Porin uimahallin suurimmalle näyttötaululle, tuli pyytää lupa Liikunta-ja Nuorisoyksikön päälliköltä Petteri Lahdelta. Kun saimme luvan, suun terveydestä ja hyvän ravinnon tärkeydestä kertova juliste voitiin asettaa esille uimahallin suurelle näytölle kustannuksitta. Lisäksi Porin perusturvan viestintäsuunnittelija otti suun terveydenedistäjän pyynnöstä yhteyttä Porin Palvelupiste Porinaan. He teettivät pyynnöstämme kustannuksitta 100 kappaletta tätä samaa julistetta, jota jaoimme useaan eri kohteeseen.

Tämän hankkeen kehittämisessä olivat mukana Porin perusturvan suun terveydenedistäjä/hammashoitaja ja viestintäsuunnittelija. Pääasiallisina työvälineinä toimivat Microsoft Word ja Power Point sekä visuaalisen ilmeen suunnittelutyökalut. Kommunikaatiokanavana käytettiin sähköpostia. Ulkopuolista rahoitusta hankkeella ei ollut ja kaikki suunnittelutyöstä toteutukseen tehtiin kustannuksitta itse ja omin voimin.

Koulujen ja suun terveydenhuollon yhteistyötä ylläpidettiin myös poikkeusaikana. Suunnittelimme tietopaketteja kouluille keräämällä oleellista informaatiota eri lähteistä mahdollisimman mielenkiintoa herättävään ja ymmärrettävään muotoon. Eri informaatiopakettien valmistuttua, otimme yhteyttä Porin alueen yhtenäiskoulujen opettajiin. Opastin opettajia pakettien käytöstä ja kerroin, kuinka pakettien sisältämä informaatio tulisi tuoda esille. Lisäksi suun terveydenedistäjä piti koulujen oppilaille oppitunteja Microsoft Teamsin välityksellä. Teamsin käyttö informaation välityskanavana oli suun terveyden edistämiselle iso harppaus kohti digitaalisempaa tiedonvälitystä. Tässä toimintamallissa olivat mukana Porin perusturvan suun terveydenedistäjä sekä Porin alueen yhtenäiskoulujen opettajat.

Tulokset
Työntekoa ja työskentelytapoja siirrettiin entistä enemmän digitaalisille alustoille, kuten esimerkiksi Microsoft Teamsiin. Mainonta ja viestintä keskittyivät erityisesti sosiaalisen median eri kanaviin. Toimintatapojen muutoksen johdosta pystyimme entistä enemmän ja paremmin kontaktoimaan eri ikäluokkia. Vaikuttavuutemme kasvoi, kun uskalsimme ottaa digiloikan omassa toiminnassamme. Se toi mukanaan lisää näkyvyyttä ja mielenkiintoa suun terveydelle. Suhteemme erityisesti Porin perusturvan viestintään, Liikunta- ja Nuorisoyksikköön, Porin yhteinäiskoulujen opettajiin sekä yleisesti kaikkiin porilaisiin kasvoi merkittävästi.

Uusien toimintamallien tuomista säästöistä on vielä vähän tietoa, sillä ennaltaehkäisevä työ on pitkäjänteistä. Vain aika voi näyttää, onko ottamallamme digiloikalla rahallisesti positiivinen vaikutus. Tähän vaikuttaa hyvin paljon myös se, kuinka yhteiskunta itsessään tulee kehittymään koronan jälkeisessä tilassa ja mistä koronan aikana käyttöönotetuista malleista tulee uusia normaaleja. Kokonaisuutena ennaltaehkäisevä työ on kuitenkin yhteiskunnalle merkittävä taloudellinen säästö. Työtä tehtiin ennen koronaa, koronan aikana ja varmasti vielä koronan jälkeenkin. Käyttöönottamamme uudet viestintä-, markkinointi- ja luennointikanavat ovat kullanarvoisia ja niitä tullaan varmasti hyödyntämään suuresti myös tulevaisuudessa.
Liitteet
S Panosta suun terveyteen_petu _small.jpg
Näytetaulu Porin uimahalli.jfif

Yhteyshenkilöt

Kirsi Vonk
kirsi.vonk(ät)porinperusturva.fi
Suun terveydenedistäjä - Hammashoitaja
Porin perusturva Suun terveydenhuolto

Siina Raitanen

Suuhygienisti
Porin perusturva
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat