19.8.2015
Kirkkonummen kunta, perusturvan toimiala, Kirkkonummi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehityksen muutos 2009-2014

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kirkkonummen sosiaali- ja terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset olivat vuonna 2009 keskisuurten kuntien korkeimmat (Suomen Kuntaliiton vertailu/selvitys). Vuonna 2010 käynnistettiin määrätietoinen kehittämistyö tavoitteena päästä kuntien keskiarvoon. Erityisiksi kehittämiskohteiksi valittiin ne toiminnot, joissa kustannusten poikkeama oli merkittävin eli vammaispalveluihin, ikäihmisten palveluihin ja toimeentulotukeen.
Ratkaisu
Vammaispalveluissa tehtiin perusteellinen kustannus- ja palveluanalyysi, jonka perusteella kyettiin tunnistamaan, mistä kustannukset muotoutuu ja miten niihin mahdollisesti voidaan vaikuttaa. Muutettiin mm. henkilökohtaista apua työnantajamalliin painottuvaksi ja tarkistettiin kuljetuspalveluiden myöntämisperiaatteita.

Ikäihmisten palveluissa tehtiin alkuvaiheessa kehittämisohjelma konkreettisine toimenpide-ehdotuksineen, jotka vastuutettiin. Ulkopuolinen kallis laitoshoito on purettu ja tk -sairaalatoimintaa on kehitetty kuntouttavan hoidon suuntaan ja kotihoitoa on kehitetty.

Säännöllisen kotihoidon kriteereitä on tarkistettu. Vuonna 2014 otettiin käyttöön mobiilitoiminnan ohjausjärjestelmä ja ns. avaimeton sähköinen kulkujärjestelmä. Henkilöstön työhyvinvointiin on vaikutettu yksikkökohtaisilla toimenpiteillä, joiden ansioista sairauspoissaolojen määrä on saatu alenemaan.

Ikäihmisten strategia hyväksyttiin kv:ssa marraskuussa 2011 ja se päivitettiin vuonna 2014. Aikuissosiaalityössä toteutettiin kehittämishanke vuosina 2012-2013 , minkä myötä toimintamalli uudistettiin. Toimeentulotuen myöntämiskriteerejä tarkistettiin vuosina 2012-2014.

Muissa kuin edellä mainituissa toiminnoissa tehtiin myös erilaisia kehittämishankkeita. Esim. vastaanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa toimintatapoja hiottiin Hyvä vastaanotto -hankkeen toimintamallin pohjalta mm. allakoimalla resursseja uudelleen työviikon sisällä vastaamaan paremmin kysyntää.
Tulokset
Vuosina 2011-2012 ikävakioitujen kustannusten poikkeama oli enää alle prosentin. Vuonna 2013 kustannukset olivat 1,4 % alle keskiarvon ja vuonna 2014 lähes neljä prosenttia alle keskiarvon.

Vammaispalveluiden kustannusten poikkeama (v. 2009:98,3 %) pieneni vuoteen 2014 mennessä 22,8 prosenttiin. Ikäihmisten palveluiden kustannukset poikkesivat vuonna 2014 enää 14 prosenttia kesiarvosta, kun poikkeama vuonna 2009 oli lähes 30 prosenttia. Toimeentulotukimenojen kustannukset olivat vuonna 2014 keskiarvossa, kun ne vuonna 2009 olivat 21,4 prosenttia keskiarvoa korkeammat.

Lastensuojelun kustannukset ovat edelleen n. 20 prosenttia alle keskiarvon. Kirkkonummella lastensuojelun työntekijät ovat pitkään olleet kelpoisuusehdot täyttäviä ammattilaisia.

Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminnan sekä ehkäisevän terveydenhuollon kustannukset ovat olleet keskiarvon tuntumassa - vuonna 2014 peräti lähes viisi prosenttia alhaisemmat kuin vertailukunnissa.

Lääkärit ja hoitajat ovat Kirkkonummella varsin pysyviä. Terveyskeskus on opetusterveyskeskus. Nuorten lääkäreiden mentorointi on järjestetty hyvin. Linjajohdon ja työntekijöiden kustannustietoisuus on kasvanut.

Yhteyshenkilöt

Liisa Ståhle
liisa.stahle(ät)kirkkonummi.fi
Perusturvajohtaja
Kirkkonummen kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta