13.9.2019
Hausjärven kunta, Hausjärvi

Terveenä työssä - ergonomialla ennaltaehkäisyä

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Fyysisesti kuormittavan työn helpottamiseksi ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi Hausjärven kunnan vanhusten asumispalveluyksiköissä on systemaattisesti vuodesta 2017 kiinnitetty huomiota ja kehitetty ergonomia-asioita.
Ratkaisu
Jokaiseen vanhusten asumispalveluyksikköön koulutettiin ergonomiavastaavat ja uutena työtapana rantautuivat vuosittaiset ergonomiatyöpajat. Työpajojen aiheet liittyvät esimerkiksi vuodesiirtoihin, avustamisesta pyörätuoliin apuvälinein ja potilasnostimen käyttämiseen asiakastyössä. Huomion keskipisteessä olivat erityisesti henkilöstön työasennot ja samassa yhteydessä työpajoissa näkökulmaksi nostettiin asukkaiden aktivointi siirtotilanteissa. Palaute ergonomiatyöpajatoiminnasta on ollut positiivista ja fyysisiin työnkuormittavuustekijöihin on saatu parannusta.
Terveenä työssä – ergonomialla ennaltaehkäisyä -toiminta on mahdollistanut Potilassiirtojen Ergonomiakortin suorittamisen halukkaille sekä yhden henkilön kouluttautumisen Ergonomiakortti-kouluttajaksi kuntaan. Yhteistyötä on vahvasti tehty alusta alkaen työterveyshuollon fysioterapeutin kanssa, joka toimii työparina ergonomiavastaaville sekä Ergonomiakortti-kouluttajalle.
Ergonomiatyöpajoissa esille nousseisiin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin (tule) haluttiin erikseen kiinnittää tarkemmin huomiota. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa käynnistettiin Terveenä työssä tule-ryhmä, jossa tarkasteltiin jokaisen tule-haastetta ja etsittiin yksilöllinen, vaihtoehtoinen ergonominen työtapa. Ryhmä toimii periaatteella, ensin opetellaan ja viedään uudet työtavat työhön, jonkin ajan kuluttua palataan kertaamaan ja tarkastelemaan työasentoja uudestaan. Kaikesta tästä on poikinut lisäksi henkilöstön liikkuvuus- ja kehonhuolto-työpaja, jossa keskipisteessä kehonhuolto ja palautuminen.
Tulokset
Terveenä työssä – ergonomialla ennaltaehkäisyä –toimintatavalla on löydetty ergonomisesti oikeat ja toimivat työskentelymenetelmät potilassiirtoihin, on aktivoitu asiakkaita osallistumaan siirtojen aikana sekä ennaltaehkäisty ja vähennetty työn fyysisestä kuormittavuudesta johtuvia poissaoloja.

Yhteyshenkilöt

Lilli Salomaa
lilli.salomaa(ät)hausjarvi.fi
henkilöstöpäällikkö
Hausjärven kunta

Katja Hellsten
katja.hellsten(ät)hausjarvi.fi
virikeohjaaja
Hausjärven kunta / Koivumäen asumispalvelut
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat