23.10.2023
Limingan kunta, Liminka

Tilapäinen työ Limingan kunnassa - tilapäistä työtä jalkauttamaan yksikkö kerrallaan

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Limingan kunnassa on otettu käyttöön tilapäisen työn malli. Jotta malli todellakin on kaikissa yksiköissämme käytössä, ja jotta kaikki työntekijät ovat tietoisia siitä, haluttiin jalkauttamiseen panostaa ihan erityisellä tavalla.

Meillä on tiedossa, että hyvinvoivat kunnan työntekijät jaksavat palvella asiakkaitaan, kehittää työtään ja ovat uudistamismyönteisiä, joten hyvinvointiin panostaminen kannattaa.

Riittävien ja laadukkaiden peruspalvelujen turvaaminen niukkenevilla resursseilla edellyttää kunnilta hyvää henkilöstöjohtamista ja henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä. Kuntatalouden kiristymisen, työvoiman ikääntymisen sekä kunta- ja palvelurakennetta koskevien laajojen muutosten myötä kuntatyönantajaan kohdistuu tulevaisuudessa aiempaa enemmän vaatimuksia hyvästä henkilöstöpolitiikasta, ja jokainen kuntatyöntekijä on meille erityisen tärkeä.

Työntekijää kohden sairauspoissaolopäivien määrä oli 20,6 päivää/työntekijä, kun kunta-alan keskiarvo oli 16,7 päivää/työntekijä vuonna 2021.​ Sairauspoissaolot olivat kasvaneet lähes kaikilla palvelualueilla.
Ratkaisu
Ratkaisua lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin lähdettiin hakemaan tilapäisen työn mallin käyttöönotosta. Aiemmin kunnassa oli ollut käytössä korvaava työ. Tilapäisellä työllä tarkoitetaan sitä, että estyttyään sairauden tai tapaturman vuoksi tekemästä normaalia työtään, henkilölle annetaan terveyttään vaarantamatta mahdollisuus tehdä väliaikaisesti jotakin muuta työtä. Kun oman työn tekeminen ei ole mahdollista, etsitään muuta työtä toisesta kunnan yksiköstä. Myös työajan räätälöinti on mahdollista.
Tilapäistä työtä voidaan lähteä tekemään työntekijän omasta aloitteesta, esihenkilön aloitteesta tai työterveyden suosittelemana. Työterveys voi myös ohjata tekemään tilapäistä työtä vaihtoehtona sairauspoissaololle. Tilapäinen työ voi kestää päivästä kahdeksaan viikkoon​. Yhdestä neljääntoista päivän yhtäjaksoiselta ajalta saa täyden palkan myös osa-aikaisesta työstä. Sen jälkeen palataan omaan työhön tai haetaan osasairauspäivärahaa.

Liikkeelle lähdettiin viestimällä ja esittelemällä malli esihenkilökoulutuksessa, jonka jälkeen aikataulutettiin vierailut jokaiseen työyksikköön. Työyksiköissä esiteltiin mallia ja sen periaatteita, lisäksi mietittiin yhdessä mitä tekemätöntä työtä yksikössä olisi tarjota, jos muista yksiköistä tulisi tilapäisen työn tekijöitä yksikköön.

Tilaisuudessa oli mahdollista kysyä kaikkea mieleen tulevaa, lisäksi kysymyksiä sai toimittaa vielä tilaisuuden jälkeen. Materiaalit lisättiin myös kunnan intraan kaikkien saataville.

Kierroksen jälkeen pidettiin vielä Teams-tilaisuus koko henkilöstölle. Tilaisuuteen oli kerätty kysymyksiä henkilöstöltä ja tilaisuudessa näihin vastattiin.

Seuraavaksi tullaan teekemään vielä tilapäistä työtä tehneiden esittelyitä. He pääsevät kertomaan omista kokemuksistaan ja siitä, millaisissa tilanteissa ovat hyödyntäneet tilapäistä työtä. Lisäksi esihenkilöt pääsevät kertomaan omista kokemuksistaan tilapäisestä työstä.

Tilapäinen työ on lisätty yhtenä osiona myös kehityskeskustelulomakkeelle, jotta tilapäistä työtä viime aikoina tehneet voivat keskustella myös siitä teemasta kehityskeskustelussa.
Tulokset
Selvinä hyötyinä tilapäisen työn mallista on tähän mennessä huomattu, että yhteys työntekijän ja työnantajan välillä säilyy paremmin sairauspoissaolon aikana​. Lisäksi työhönpaluu helpottuu, kun sen voi tehdä tilapäisen työn avulla, kun ei heti tarvitse palata tekemään täysin omaa työtä tai 100 prosenttista työaikaa. Mallin hyödyntäminen voi paljastaa myös uusia työn tekemisen käytänteitä, auttaa näkemään kunnan/oman työyksikön/työkaverin työtehtäviä uusin silmin​. Lisäksi se edesauttaa ilmapiirin luomisessa täsmätyökykyisten työn muokkaamiseen, sillä kaikkien työpanos on arvokasta.​

Malli tuo mahdollisuuksia säästää myös sairauspoissaoloissakustannuksissa, tosin tarkkoja lukuja ei ole vielä mahdollista sanoa, mutta sairauspoissaolot ovat vähentyneet mallin käyttöönoton jälkeen. Myös töihin palaaminen on nopeutunut.​

Tilapäisestä työstä työntekijä saa myös palkkaa, mikä on työkyvyttömyydestä saatavaa sosiaalietuutta parempi, taloudellinen vaikutus yksilön talouteen on siis huomattava.

Tilapäisen työn tekeminen vähentää muiden työntekijöiden työpainetta, ja parantaa näin ollen myös yksikön työhyvinvointia​.

Vajaan vuoden kokemuksella kehittämistyötä jatketaan. Mikäli tarvetta on, mallia on mahdollista muokata vieläkin paremmin tarvetta vastaavaksi.

Yhteyshenkilöt

Kaisa Salmu
kaisa.salmu(ät)liminka.fi
projekitpäällikkö
Limingan kunta, Meidän Stepit -hanke
Eliisa Tornberg
eliisa.tornberg(ät)liminka.fi
Henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta