16.10.2023
Posion kunta, Posio

Tunti liikuntaa työaikana

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kehittämisen idea lähti tarpeesta kehittää henkilöstön työhyvinvointia. Kyseessä oli pilotti, joka kohdennettiin tiettyihin työntekijäryhmiin. Työntekijäryhmille tarjottiin mahdollisuus käyttää tunti työajastaan liikuntaan viikossa. Tavoitteena oli testata ideaa ja saada palautetta, miten liikuntatunti vaikuttaa työntekijöiden jaksamiseen.
Ratkaisu
Pilotti jaettiin kahteen kokonaisuuteen eli toimistotyöntekijöiden ryhmään ja tekniseen ryhmään. Ensimmäinen toteutus oli toimistotyöntekijöille. Tästä saatujen kokemusten mukaan toteutettiin teknisen ryhmän pilotti.

Pilotit toteutettiin ohjattuna liikuntana hyödyntäen erilaisia liikuntamahdollisuuksia, joita kunnassa oli mahdollista käyttää. Käytettyjä välineitä olivat kuntoportaat, kuntosali, erilaiset ryhmäytysmuodot ja pelit, frisbeegolf jne. Osallistujista pidettiin osallistujalistaa. Osallistumisaktiivisuus ryhmiin oli lähes 100 prosenttia. Osallistujien kertoman mukaan he olivat kuitenkin hyödyntäneet "Tunti liikuntaa työaikana" mahdollisuutta ja suorittaneet omatoimisesti liikkumista niinä kertoina, kun eivät päässeet ryhmään mukaan. Suurimmat esteet osallistumiselle muodostuivat työn tuomista esteistä.
Pilotissa tehtiin alkuvaiheessa kysely, jossa tarkennettiin liikunnan harrastamisen tapaa ja intensiivisyyttä, ruokailutapoja ja unen määrää. Pilotin päätyttyä kysely uusittiin.

Toteutuksessa olivat mukana hallintojohtaja, kunnanjohtaja ja henkilöstön edustaja sekä vapaa-aikapalvelujen päällikkö ja liikunnanohjaaja. Rahoitus tapahtui kunnan oman rahoituksen mukaan. Toteutus tehtiin täysin omin voimin.

Kehittämisessä keskityttiin työhyvinvointiin liittyvän prosessin rakentamiseen ja kehittämiseen. Kustannukset muodostuivat työaikakustannuksista.
Tulokset
Mahdollisuus käyttää työaikaa tunnin verran viikossa liikkumiseen sai erinomaista palautetta. Henkilöstön parissa koettiin, että hyöty peittosi kustannukset eli koettu hyöty oli suurempi kuin mitä vastaavalla työajalla olisi muutoin saatu aikaan hyvinvointia. Muutokset elintapoihin tai uneen eivät olleet suuria. Todennäköisesti pilotin ajallinen pituus jäi siinä suhteessa liian lyhyeksi.

Palvelun jatkokehittämisessä käydään nyt keskustelua siitä, miten toteutusta voidaan soveltaa opettajien ja varhaiskasvattajien parissa, joiden työaika ei ole samalla tavalla säännöllinen kuin kunnan muiden työntekijöiden työaika.

Yhteyshenkilöt

Juha Peteri
juha.peteri(ät)posio.fi
Hyvinvointijohtaja
Posion kunta, hyvinvointipalvelut
Päivi Tuppurainen
paivi.tuppurainen(ät)posio.fi
Hallintojohtaja
Posion kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta