16.11.2016
Vantaan kaupunki, Vantaa

Tuunattu työ (korvaava työ)

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi haluttiin kehittää toimintatapa, jossa työntekijä voi tehdä työtään tuunatusti tilanteessa, jossa työkyky ei riitä normaaliin työpäivään tavanomaisine työtehtävineen. Työntekijän ei tarvitse jäädä lainkaan sairauslomalle tai sairausloma on lyhyempi, jos työntekijä palaa tuunattuun työhön ennen sairausloman päättymistä.

Tilannearvion tekevät työntekijä ja esimies keskenään tai sitten työntekijä hakeutuu itsenäisesti työterveyshuoltoon tai esimies ohjaa hänet työterveyshuoltoon. Työterveyshuollossa otetaan aina kantaa tuunatun työn mahdollisuuteen ja kirjataan mahdollisia rajoitteita,mitä ei voi tehdä tuunatun työn aikana.

Tuunatun työn toimintapa otettiin käyttöön koko organisaatiossa 1.2.2016. Toimialat asettivat vuositavoitteita tuunatun työn päivien määrälle suhteessa sairauspoissaolopäiviin.
Ratkaisu
Kehittämistyötä tehtiin työryhmässä, jossa oli mukana työnantajan, henkilöstön, työsuojelun ja työterveyshuollon edustajat sekä Kevan edustaja. Toimintatapaa käsiteltiin kaupungin ja toimialojen johtoryhmissä, pääluottamusmiespalavereissa sekä kaupungin ja toimialojen yhteistoimintaryhmissä.

Johtajia, päälliköitä, esimiehiä ja työterveyshuollon toimijoita valmennettiin uuteen toimintatapaan työpajoissa. Viestintäsuunnitelman mukaisesti esimiehet järjestivät yksikössään omia työpajoja tai käsittelivät muutoin asiaa henkilöstön kanssa ennen toimintatavan käyttöönottoa. Tuunatusta työstä laadittiin myös leikkimielinen gallupkysely, jonka avulla edistettiin toimintatavan tutuksi tulemista koko henkilöstölle.
Tulokset
Tuunattu työ on lähtenyt Vantaalla positiivisesti liikkeelle. Tuunattua työtä on tehnyt Vantaalla syyskuun loppuun 2016 mennessä yhteensä 184 henkilöä ja tuunatun työn päiviä on kertynyt 2435 päivää. Nämä päivät ovat pois Vantaan sairauslomapäivistä, mikä on merkittävä asia. Tuunatun työn päivät ovat 2,02 % Vantaan sairauspoissaolopäivistä ed.m. ajanjaksolla.

Työntekijät ovat voineet antaa työpanostaan ja työyhteisössä ei ole tullut isoja häiriöitä, kun henkilö on ollut poissaolon sijaan työpaikalla tekemässä työtä tuunatusti. Työn tuunaaminen on koettu hyvänä uutena mahdollisuutena työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseksi sairauslomalle jäämisen sijaan.

Tuunatun työn käyttöönotto on edistänyt esimiesten työkyvyn johtamista ja terveys- ja turvallisuusjohtamista. Työkykyasioista keskusteleminen on arkipäiväistänyt eli kynnys käydä aiheesta keskusteluja työntekijän ja esimiehen välillä kuin myös työyhteisössä on selkeästi madaltunut. Tuunattu työ on yksi lisävaihtoehto tukea työssä jatkamista osasairauspäivärahan ja työkokeilujen lisäksi silloin kuin työkyky on tilapäisesti heikentynyt.

Palautekysely tuunatusta työstä toteutetaan loppuvuodesta 2016 ja kysely lähetetään tuunattua työtä vuonna 2016 tehneille työntekijöille ja esimiehille.

Yhteyshenkilöt

Manna Torvinen
manna.torvinen(ät)vantaa.fi
kehittämispäällikkö
Vantaan kaupunki, Henkilöstökeskus
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta